• Vzdelavani
    Probouzíme potenciál vašich lidí
Úvodní strana > Vzdělávání > Vzdělávání > Tým lektorů > Doc. Ing. Václav Cempírek, PhD.
Cempirek

Doc. Ing. Václav Cempírek, PhD. | Témata: intralogistika–skladování, řízení zásob, manipulační technika, obalové materiály; vývoj jednotlivých druhů dopravy, kombinovaná přeprava, strategická partnerství

Vzdělání:
19741978     Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině, fakulta provozu a ekonomiky železniční dopravy, studijní obor „Provoz a ekonomika železniční dopravy“
19881990    doplňkové pedagogické studium na ČVUT Praha,
19961999    doktorandské studium na Dopravní fakultě Jana Pernera v Pardubicích, studijní obor „Technologie a management v dopravě a telekomunikacích“
19981999    postgraduální studium na Evropském institutu pro postgraduální vzdělávání při TU Dresden, studijní obor „Evropské integrační studium vývoje v dopravě“
2002              habilitační docentské řízení v oboru „Technologie a management v dopravě a telekomunikacích“
2008              profesorské řízení v oboru „Technologie a management v dopravě a telekomunikacích“

Profesní a lektorské zkušenosti:
19731974     výpravčí vlaků v železniční stanici Zbraslavice, ČSD Provozní oddíl Praha
19781982     samostatný pracovník ekonomického oddělení pro odvětví lokomotivního hospodářství, Provozní oddíl ČSD v České Třebové
1982989     odborný učitel na Střední průmyslové škole železniční v České Třebové (pedagogické zaměření - ekonomické předměty a předměty zaměřené na železniční přepravu)
19901993     odborný učitel na Vyšší dopravní akademii (VDA) v České Třebové
19931996     zástupce ředitele pro vyšší studium na VDA v České Třebové
19952010     přednášková činnost oborové didaktiky pro doplňkové pedagogické studium na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice
19962007     docent na Univerzitě Pardubice, Dopravní fakultě Jana Pernera, katedře technologie a řízení dopravy
2008dosud   profesor na Univerzitě Pardubice, Dopravní fakultě Jana Pernera, katedře technologie a řízení dopravy
1997dosud   přednášková činnost v profesním vzdělávacím programu „Spediční expert“ při Institutu J.Pernera, o.p.s. Praha (odborné zaměření letecká spedice, skladování, intermodální přeprava, logistické technologie)
20002003     přednášková činnost na IMODS s.r.o., Praha (Institut mezinárodního obchodu, dopravy a spedice),
2001dosud   člen redakční rady časopisu Logistika, New Logistics
2002dosud   lektor u společnosti RELIANT s.r.o. (logistika, doprava)
2010dosud   člen Katedry technologie a řízení dopravy, poslanec

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies