• Vzdelavani
    Probouzíme potenciál vašich lidí
Bc. Marek Kohoutek

Bc. Marek Kohoutek | Témata: Kurz bezpečné jízdy, sportovní, offroad, defenzivní jízdy, ekonomické jízdy, referentské školení, kondiční jízdy

Vzdělání:

2012 Masarykova univerzita Brno - Učitel prak. vyuč.
2009 Masarykova univerzita Brno – DPS Auto
2007 SPŠ Teplice – Silniční doprava

Profesní zkušenosti:

2007 -  2008 - HCT, v.o.s. - Instruktor
2008 – 2013 - HCT.CZ, a.s. - Instruktor                                                                 
2013 - současnost - OSVČ - Instruktor 


Další kvalifikace:

Řidičský průkaz skupin: A1, A, B, C, C+E, D+E
Závodní licence: FMS (motokros)
Profesní průkaz řidiče
Profesní průkaz řidiče rozšíření (BUS)
Zdokonalovací kurz pro řidiče motocyklu
Kurz pro instruktory ekonomické jízdy (EcoWill)
Proškolení na elektronické systémy a ekonomické jízdy - Volvo Truck
Každoroční proškolování od ÖAMTC v rámci Jaguar Land Rover Roadshow

Cempirek

Doc. Ing. Václav Cempírek, PhD. | Témata: intralogistika–skladování, řízení zásob, manipulační technika, obalové materiály; vývoj jednotlivých druhů dopravy, kombinovaná přeprava, strategická partnerství

Vzdělání:
19741978     Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině, fakulta provozu a ekonomiky železniční dopravy, studijní obor „Provoz a ekonomika železniční dopravy“
19881990    doplňkové pedagogické studium na ČVUT Praha,
19961999    doktorandské studium na Dopravní fakultě Jana Pernera v Pardubicích, studijní obor „Technologie a management v dopravě a telekomunikacích“
19981999    postgraduální studium na Evropském institutu pro postgraduální vzdělávání při TU Dresden, studijní obor „Evropské integrační studium vývoje v dopravě“
2002              habilitační docentské řízení v oboru „Technologie a management v dopravě a telekomunikacích“
2008              profesorské řízení v oboru „Technologie a management v dopravě a telekomunikacích“

Profesní a lektorské zkušenosti:
19731974     výpravčí vlaků v železniční stanici Zbraslavice, ČSD Provozní oddíl Praha
19781982     samostatný pracovník ekonomického oddělení pro odvětví lokomotivního hospodářství, Provozní oddíl ČSD v České Třebové
1982989     odborný učitel na Střední průmyslové škole železniční v České Třebové (pedagogické zaměření - ekonomické předměty a předměty zaměřené na železniční přepravu)
19901993     odborný učitel na Vyšší dopravní akademii (VDA) v České Třebové
19931996     zástupce ředitele pro vyšší studium na VDA v České Třebové
19952010     přednášková činnost oborové didaktiky pro doplňkové pedagogické studium na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice
19962007     docent na Univerzitě Pardubice, Dopravní fakultě Jana Pernera, katedře technologie a řízení dopravy
2008dosud   profesor na Univerzitě Pardubice, Dopravní fakultě Jana Pernera, katedře technologie a řízení dopravy
1997dosud   přednášková činnost v profesním vzdělávacím programu „Spediční expert“ při Institutu J.Pernera, o.p.s. Praha (odborné zaměření letecká spedice, skladování, intermodální přeprava, logistické technologie)
20002003     přednášková činnost na IMODS s.r.o., Praha (Institut mezinárodního obchodu, dopravy a spedice),
2001dosud   člen redakční rady časopisu Logistika, New Logistics
2002dosud   lektor u společnosti RELIANT s.r.o. (logistika, doprava)
2010dosud   člen Katedry technologie a řízení dopravy, poslanec

Šefcikova

Frederike Šefčíková | Témata: intenzivní odborná konverzace v NJ pro oblast obecných témat, obchodní němčiny a němčiny pro logistický a dopravní obor

Vzdělání:
Gymnázium a Obchodní akademie v Mariánských Lázních
Střední zemědělská škola LIBVERDA, Děčín
Západočeská univerzita – fakulta pedagogická, obor německý jazyk ve výuce
Certifikát na Goethe Institutu v Praze (C2)

Profesní zkušenosti:
20032005     CA CUP VITAL referentka cestovního ruchu
20052007     Villa Golfista osobní asistentka prezidenta svazu golfové federace PGA a překladatelka pro golfový resort v Lipsku (SRN)

20082010     ObalPro s.r.o. referentka zahraničního obchodu
20092011     CA CUP VITAL referentka cestovního ruchu a směnárenská činnost
2007dosud   soukromá překladatelská a tlumočnická činnost
2009dosud   REVIS konverzační hodiny
2011dosud   MOA a.s. referentka zahraničního obchodu

Další kvalifikace:   
2007dosud   překladatelská činnost pro společnosti GLOBAL TRANSLATION s.r.o., LOGGOS s.r.o., ADS s.r.o., REVIS, NVF TRANSLATE v.o.s., EDULAB s.r.o., LANGEO, JIP Jazykový institut Praha

20082012     tlumočnická činnost na obchodních jednáních, školeních, rekvalifikačních kurzech, odborných přednáškách, při natáčení reklam a předávání prestižních cen pro společnosti EMS PATVAG Švýcarsko, GARNIER, OLYMPUS, FALKENSTEINER, BARTHELLMESS, BABOR, německé televize ARD a WDR


Lektorské zkušenosti:
2009dosud   REVIS – lektorka NJ (obecná konverzace)
2011dosud   GRAMMER – lektorka NJ (konverzace, gramatika, obchodní NJ)
2011dosud   INOTECH – lektorka NJ (konverzace, gramatika, obchodní NJ)
2011–dosud   RELIANT – lektorka NJ (obecná konverzace, konverzace pro obor logistiky)
2012dosud   IGRO – lektorka NJ (konverzace, gramatika, obchodní NJ)
2014dosud   AUTONEUM lektor NJ (výuka německého jazyka začátečníci až pokročilí, konverzace, odborná terminologie)

Vlcik

Ing. František Vlčík | Témata: manažerské dovednosti – soft skills, prodejní dovednosti, prezentační dovednosti, zvyšování efektivity prodejních dovedností obchodních zástupců, prodej po telefonu

Vzdělání:
Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta
obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická
obor: Podniková ekonomika a management

Profesní zkušenosti:
2000               Bellcom s.r.o. servis a instalace softwaru i hardwaru, prodej a poradenství
20002001     BNW Mnichov, SRN – technik svařovacího procesu
20022004     DOOR Training CR & SR, s.r.o. – trenér a KeyAccountManager.
Trenérská činnost: prodejní dovednosti, komunikace, outdoor, týmová práce, obchodně manažerské simulace a další měkké dovednosti
Obchodní činnost: akvizice nových klientů, organizace otevřených kurzů, administrace vzdělávacích akcí, péče o stávající a klíčové klienty společnosti
20032010     Alima a.s., Nestlé Česko s.r.o., Nestlé Slovensko s.r.o., Komerční banka a.s., Sara Lee (DouweEgberts CR), Peugeot CR, Peugeot SK, NayElektrodomy SK – realizace projektů ke zvyšování efektivity prodejních aktivit obchodních zástupců   
20042011     DOOR International – regionální zastoupení ČR a SR - ManagingDirector, Sales Director, Trenér, Kouč
Realizace tréninků převážně prodejních a manažerských dovedností pro klíčové zákazníky společnosti v ČR a SR
Vytvoření a realizace obchodní strategie společnosti pro 2 pobočky (ČR a SR)
Vedení skupiny 7 obchodních zástupců v ČR a SR
20082010     Wolf & Mouse, s.r.o. spolumajitel, jednatel   
Spolupráce s několika vzdělávacími a poradenskými společnostmi na realizacích projektů spojených s řízením a rozvojem prodeje
20112012     ING Životní Pojišťovna ČR, NV - trainingmanager
Vytváření metodik a realizace rozvojových programů pro cca 1000 finančních poradců a managerů
Vedení týmu 10 metodiků, trenérů
Managerská, prodejní, soft a hard skills, produktová školení, on-line školení
2009 – dosud   TTI SUCCESSINSIGHTS - majitel, jednatel
Získání licence psychodiagnostického nástroje pro ČR a SR
Získání certifikátů 3. úrovně
Prodej a realizace projektů s využitím tohoto nástroje
2010dosud   realizace seminářů a kurzů prodejních a manažerských dovedností pro následující společnosti: Colgate-Palmolive, Mondi Packaging, Česká Rafinérská, Pražská Plynárenská, Microsoft, Philip Morris, Moravskoslezské Cukrovary, Top Trans, Sieza, Plzeňský Prazdroj,Slovak Telecom, TNS SK, Opel, Unilever, iStyle, ASPI, Unicredit Leasing, Kaufland, Nutricia, Sony, Electroworld  apod.

Další kvalifikace:
2011     4 Disciplíny Realizace – Franklin Covey – Praha
2009     SuccessInsights – psychodiagnostika – certifikovaný partner pro ČR a SR, Budapešť
2008     Akreditovaný Profesionální Kouč, Praha
2007     InsideOutLeadership – certifikace, DOOR International, Tel Aviv
2006     Renault Academy in PER4 (Plan Excellence Renault), Renault France, Praha
2005     Account Management – certifikace, DOOR International, Praha
2004     Leadership Management DOOR International, Ljubljana
2002     CRM (CustomerRelationship Management), AmericanChamberofCommerce, Praha
2002     Consultative Sales Process – certifikace, DOOR TrainingCentralEurope, Budapešť
2002     DouweEgberts Piazzad´OroLaunch - DOOR International, Utrecht
2002     B2B Sales – certifikace DOOR TrainingCentralEurope, Praha
2002     Consultative Sales Process DOOR Training CR & SR, Praha

Koutnikova

Ing. Martina Koutníková | Témata: manažerské dovednosti, komunikace se zákazníkem, marketing a marketingové strategie, propagace

Vzdělání:
VŠE v Praze, obor vědecko-technické informace
Kurz vzdělávání vrcholových manažerů včetně zkoušky (1997-1998)
Rekvalifikační kurz Public Relations včetně zkoušky (1999)
Marketing CIMA A (1999)
Marketing CIMA B (2000)
Kurz Euromanažer včetně zkoušky a certifikátu (2003-2004)
Time-management (2005)
Dlouhodobý vzdělávací kurs soft skills pro klíčové zaměstnance (2006-2007)
Finance pro nefinanční manažery, Mediální trénink, Uzavírání smluv, Zákon o zadávání veřejných zakázek (2008)
Brand management, Rétorika, Zahájení kurzu Marketing
CIMA C, diplomovaný marketér uznávaný ve všech zemích EU

Profesní zkušenosti:
19881997     Centrum informační technologie, o.z
19972003     Datové informační služby, o.z. – vedoucí oddělení obchodu, marketingu a propagace DATIS
20032005     Ústav podnikového vzdělávání ČD vedoucí oddělení obchodu a marketingu
20052006     ČSA a.s. Cargo Sales and Marketing Manager
20062010     ČD Telematika a.s. ředitelka marketingu a business development

Lektorské zkušenosti:
20032005     Ústav podnikového vzdělávání ČD
20062010     Externí lektor v kurzech pořádaných ČD
2008dosud   RELIANT s.r.o. – externí lektor

Rumler1

Ing. Miroslav Rumler | Témata: interní audit a procesní analýza, logistika – Supply Chain Management, interní auditor ISO

Vzdělání:
Vysoká škola ekonomická v Praze Katedra zahraničního obchodu  
State University of Illinois atChampaign/Urbana, USA

Profesní zkušenosti:
19891990     CentralEurope Trust, London, pobočka Praha vedoucí konzultant
1992               The Limited DistributionServices, Columbus, OH, USA konzultant
19921994     MaccorpHoldings Limited, London, pobočka Praha oblastní manažer
1994dosud   RELIANT s.r.o. – partner a lektor

Lektorské zkušenosti:
1992               The Limited DistributionServices, Columbus
19932001     VŠDS Žilina/Žilinská univerzita
19931995     VŠE Praha
1994dosud   RELIANT s.r.o.

rumler

Ing. Miroslav Rumler, CSc. | Témata: logistické procesy, logistická partnerství, Supply Chain Management, komunikace, marketing

Vzdělání:
Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta obchodní  
Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta řízení (titul CSc.)

Profesní zkušenosti:
19621966     Obalový ústav Praha referent  marketingu
19661970     Vysoká škola ekonomická, fakulta řízení Odborný asistent
19701990     Ústřední dopravní institut vedoucí pedagogického odboru
19901993     Herzog&Partner GmbH ředitel
1993dosud   RELIANT s.r.o ředitel

Lektorské zkušenosti:
19661970     Vysoká škola ekonomická, katedra sociologie a psychologie
19701990     Ústřední dopravní institut, problematika řízení a lidských zdrojů
1994–dosud   lektor RELIANT s.r.o.

Ing. Petr Rožek Ph.D.

Ing. Petr Rožek Ph.D. | Témata: dodací podmínky INCOTERMS, námořní a letecká přeprava, spedice a logistika

Vzdělání:

2014 Ukončení doktorského studia s titulem Ph.D. v logistice
2011 Summer School of Management (Dachser akademie, ukončeno s diplomem)
2010 FIATA Certifikát pro výuku námořní dopravy, bezpečnosti a zabezpečení v dopravě, pojištění a odpovědnosti, kvality v logistice
2010 GRID
2008-2013 Doktorské studium na Univerzitě Pardubice, ukončeno státní zkouškou včetně přizvání k předložení diplomové práce
2006-2007 Mezinárodní program výchovy vyššího managementu (DB AG)
2002-2003 Psychologie řízení, Zvládání kritických situací v řízení a na veřejnosti
2000-2002 ČSVTS – Řízení provozní společnosti (ukončeno diplomem)
1979-1983 VŠE v Praze, obor Ekonomika a řízení zahr. obchodu  – diplomová práce na téma námořní doprava
1975-1979 Gymnázium v Praze 4
1975-1979 Státní jazyková škola v Praze (ruština, angličtina)

Profesní zkušenosti:

2017-> Výkonný ředitel Svazu spedice a logistiky ČR, z.s. Praha
Zastoupení mezinárodní organizace FIATA pro ČR.
2014-2016 Eurogate Logistics s.r.o., Ředitel národní pobočky
2013-> Master Lecturer INCOTERMS, Logistické systémy v zahraničním obchodě při ICC Praha
2011-> Vedoucí sekce odborné výchovy při Svazu spedice a logistiky ČR
2007-2012 Dachser GmbH & Co. KG, zemský ředitel námořních a leteckých přeprav
2003-2006 Schenker spol.s r.o. CZ (ředitel nám.a leteckých přeprav, COO)
COO Schenker měl především v popisu práce:
- řízení provozních týmů na crossdockových terminálech prostřednictvím středního managementu
- řízení provozních týmů specializovaných oddělení (námořní, letecké, events, železniční, veletrhy a výstavy) prostřednictvím vedoucích těchto jednotek
- koordinace činnosti prodejních týmů dle specializace prostřednictvím  ředitele pro prodej (CSO)
- nákup od strategických dodavatelů a komunikace se sesterskými zemskými organizacemi v rámci evropské sítě
- Key Account Management
- člen užšího vedení s.r.o.
- koordinace s vedoucím útvaru IT na změnovém projektu systému řízení společnosti Schenker
2000-2003 ČSKD-Intrans a.s. = přeprava kontejnerů v intermodálních systémech (Místopředseda představenstva, ředitel pro provoz a obchod)
Ředitel pro provoz a obchod CSKD-Intrans měl především na starosti:
- řízení provozních týmů na překladištích prostřednictvím středního managementu
- řízení prodejního týmu prostřednictvím  vedoucího útvaru
- nákup od strategických dodavatelů
- Key Account Management
- vyhledávání a budování kontaktů v rámci projektu rozšíření zákaznického portfolia
- marketing a propagace
a též (pozice místopředseda představenstva) komunikace se zástupci vlastníka, dle požadavků předsedy představenstva a dozorčí rady
1995-2000 F.H.Bertling GmbH = MSC zastoupení rejdaře pro ČR a SK
Ředitel zastoupení F.H.Bertling měl dle pověření především na starosti:
- zajištění právního rámce nové kanceláře dle českého práva
- zajištění personálního obsazení plánovaných pozic
- řízení provozního kolektivu (přímo)
- vybudování prodejních kanálů, přímý prodej / styk se zákazníky, později Key Account Management
- komunikace s ústředím (Geneva, CH) a přenos informací k zákazníkům a do provozu
- výkaznictví  firmy, budgeting, controlling
1988-1991 Delegát Čechofrachtu a Čs. námořní plavby a.s. v Egyptě (včetně dopravní a celní agendy pro Obchodní oddělení při ZÚ v Káhiře)
1983-1988 Čechofracht n.p. = námořní oddělení velkých přeprav (Chartering a projekty / investiční sestavy, mladší broker)

Zverina

Ing. Václav Zvěřina | Témata: silniční doprava, dohoda ADR, AETR, ATP, silniční zákon, přepravní doklady a obaly, přeprava a klasifikace odpadů

Vzdělání:
Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině

Profesní zkušenosti:
19821990     Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia
19901993     ČSAD Hradec Králové
19931994     Státní správa
19941995     ÚSPED – doprava, spedice
1995dosud   OSVČ – poradenství v oblasti silniční dopravy
1996dosud   Bezpečnostní poradce pro přepravy nebezpečných věcí

Lektorské zkušenosti:
19901993     Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia   
19931995     ČSAD Hradec Králové
1997dosud   RELIANT s.r.o.
19992002     Dopravní fakulta Jana Pernera

JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S.

JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S. | Témata: přepravní právo, mezinárodní právo soukromé, občanské právo procesní

Vzdělání:

JUDr. (Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno), M.E.S. (Europa Kolleg, Hamburg)

Profesní zkušenosti:

Členka sekce pro právo soukromé České advokátní komory

Členka předsednictva České společnosti pro dopravní právo a členkou Německé společnosti pro dopravní právo

Za kancelář Rödl & Partner se aktivně účastní činnosti Svazu spedice a logistiky ČR

Zastupování klientů v nesporné i sporné agendě

Početné soudní spory

Klíčové projekty v nadnárodních společnostech, středních, velkých a menších podnicích z oblastí logistiky, zasílatelství, přepravy, pojišťovnictví v oblasti přepravy

Senior Associate ve společnosti Rödl & Partner

Mgr. Jana Zachová

Mgr. Jana Zachová | Témata: komunikační dovednosti, asertivita, motivace pracovníků

Vzdělání:

2006 – 2011: Univerzita Jana Amose Komenského – magisterské studium oboru Sociální a mediální komunikace                             
2002 – 2003: Střední pedagogická škola - individuální studium jednotlivého předmětu – speciální pedagogika (zakončené maturitní zkouškou)                               
1984 – 1988: Gymnázium Benešov (studium zakončené maturitní zkouškou)

Profesní zkušenosti:

2012 – nyní: ARYKA IN–WEST, a.s., Klientský servis , Evidence a kontrola smluv a smluvních podmínek, Plánování a monitoring servisních zásahů, podpora techniků, Příprava podkladů pro fakturaci, Správa firemního webu, HR, marketingové aktivity              
2011 – 2012: FUELOMAT a.s.
2010 – 2011: COUNTRY and WESTERN s.r.o. - Country rádio - Mediální konzultant
MLADÁ FRONTA, a.s. - Sales manager
2007 – 2009: ZAPF CREATION AG (České zastoupení německé společnosti), Sales and Logistics Assistant
- Příjem a realizace objednávek, fakturace, dobropisy (SAP)                                                                           
- Zprostředkovávání komunikace mezi centrálou společnosti ZC v Německu a obchodní sítí v Čechách a na Slovensku
- Marketingové aktivity
- Zákaznický servis              
2005 – 2007: ARYKA IN–WEST, a.s. Koordinátorka servisu                                  
2003 – 2005: ZŠ a MŠ Benešov – Učitelka
MŠ s integrovanými dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (zvláště s autisty)


Lektorské zkušenosti:

Od 2014 - nyní: RELIANT, s.r.o., Externí lektor – komunikační dovednosti, asertivita, motivace pracovníků
Od 2012 - nyní: Univerzita Jana Amose Komenského, katedra sociální a mediální komunikace, Externí výuka studentů kombinovaného studia (sociální pedagogika, sociální psychologie) vedení kvalifikačních prací

laipold

Mgr. Martin Laipold | Témata: právní normy v dopravě, logistice a spedici; výuka a výcvik odborné způsobilosti řidičů podle zákona č. 247/2000 Sb., přepravní a zasílatelská smlouva, Úmluva CMR

Vzdělání:
Právnická fakulta Karlovy Univerzity

Profesní zkušenosti:
2000 zaměstnanec kanceláře JUDr.Václava Roubala, REGULA, Praha
2002 zakládající člen občanského sdružení Česká společnost pro dopravní právo (komentář k Úmluvě CMR vydaný ve sborníku Poradce 2002)
2003 REGULA – JUDr. Václav ROUBAL, spol. s r.o., Praha – jednatel společnosti, spolupráce na druhém vydání publikace Přepravní smlouva v mezinárodní silniční dopravě nákladů vydané sdružením ČESMAD Bohemia
2007 samostatný advokát

Lektorské zkušenosti:
2001–dosud   lektor v oboru dopravního práva pro společnosti zabývající se mezinárodní dopravou
2002–dosud   ČESMAD Bohemia – semináře v oboru dopravního práva
2004–dosud   RELIANT – externí lektor

Cerny

RNDr. Josef Černý | Témata: vývojové trendy v IT, informační toky v organizačních strukturách podniku, přenos informací v logistických řetězcích, informační logistické systémy

Vzdělání:
MFF UK Matematické zabezpečení výpočetní techniky

Profesní zkušenosti:
19781993     Ústav výpočtové techniky ČVUT – odborný pracovník specialista
19932000     ICOS Praha, s. r. o. jednatel
2001                Softwarové aplikace a systémy, s. r. o. – vedoucí projektů (např.  Výrobní a skladový informační systém Svoboda)
2001dosud   ICZ a.s. – vedoucí oddělení pro logistiku a výrobu

Lektorské zkušenosti:
19801995     Gymnázium Nad Alejí Praha učitel programování (částečný úvazek)
2005dosud   Gradua-Cegos Praha lektor kurzů zaměřených na skladování, logistiku a výrobu
2005dosud   RELIANT  lektor kurzů zaměřených na informační technologie v logistice

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies