• Poradenstvi
    Naše know-how, vaše přednost

Požadovaný rozsah jednotlivých systémů řízení, resp. systému integrovaného jsou vždy v souladu s požadavky příslušných systémových norem v aktuálním znění. Systémy jsou koncipovány tak, aby pokrývaly buď vybrané činnosti a organizační útvary, nebo celé společnosti v závislosti na konkrétních požadavcích jednotlivých klientů. Speciální důraz je kladen na odbornou kvalifikaci zaměstnanců, průkaznost a jednoduchost pořizovaných záznamů, opakovatelnost jednotlivých procesů a schopnost dosahovat postupného zlepšování celého systému.

Součástí každé implementace je vždy i vyškolení potřebného množství interních auditorů z řad pracovníků dané klientské organizace, případně auditorů smluvních podle požadavků příslušné normy či norem, vypracování vzorů systémové dokumentace a dalších souvisejících materiálů a odborná asistence při implementaci systému s cílem získání certifikátu od některé z certifikačních společností.

Časový harmonogram vytvoření kompletní dokumentace plně závisí na časových a organizačních možnostech týmu pracovníků vyškolených na problematiku zavedení, auditování a údržbu systému. Naši konzultanti jsou připraveni v maximální míře respektovat stanovený časový harmonogram průběhu celého projektu. CV závislosti na velikosti dané společnosti a celkovém rozsahu jejích aktivit se doba implementace systému pohybuje zpravidla v rozmezí 6-12 měsíců. Následně je systém připraven pro úspěšnou certifikaci externí certifikační autoritou.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies