• Technologická konference
    TECHNOLOGY FÓRUM
    6. 11. 2024 | Technologické centrum FANUC
Ludvik Milan

Ludvik Milan | Country Manager ZETES Czech Republic

Ing. Milan LUDVIK vystudoval ČVUT FSI a více než dvacet dva let se věnuje oboru Automatické Identifikace.

Pracuje na pozici Country Manager pro Českou republiku ve společnosti ZETES, která je součástí globální firmy Panasonic a poskytuje ucelená řešení pro optimalizaci procesů v rámci dodavatelského řetězce. Tato řešení zahrnují Packaging Execution, Logistic Execution, Proof Of Delivery a Direct Store Delivery, Field Service, In-Store Management a Track&Trace řešení pro zajištění úplné sledovatelnosti a dohledatelnosti.

Jan Palek

Palek Jan | Country Manager Goodman

Jan Palek je oblastní ředitel pro Českou republiku a Slovensko a je zodpovědný za management a rozvoj podnikání v obou zemích. Vystudoval pozemní stavitelství na VUT v Brně a je autorizovaným inženýrem ČKAIT v oboru pozemní stavby a LEED Green Associate, akreditován organizací USGBC. Před kariérou ve společnosti Goodman, Jan Palek pracoval 5 let pro společnost Skanska Property Czech Republic, kde byl zodpovědný za řízení komerčních projektů v různých stádiích developmentu v rámci portfolia společnosti Skanska. Předtím působil jako Leading Designer v Production & Design Teamu na projektu Terminál 5 London Heathrow.

Miroslav Rumler

Rumler Miroslav | jednatel společnosti Reliant

Jednatel společnosti Reliant a vicepresident České logistické asociace.
Ing. Miroslav Rumler vystudoval fakultu zahraničního obchodu VŠE v Praze. Nejprve pracoval v podniku zahraničního obchodu INSPEKTA a.s. V letech 1991-1992 absolvoval postgraduální studium na State University of Illinois in Champaign-Urbana ve Spojených státech amerických, kde následně pracoval jako externí konzultant pro společnost The Limited Distribution Services Ltd. ve městě Columbus, Ohio. Po návratu ze zámoří nastoupil jako Country Operations Manager u britské finanční společnosti Maccorp Holdings Ltd. se sídlem v Londýně a sítí obchodních zastoupení po celé Evropě. Od roku 1994 pracuje pro vzdělávací a poradenskou společnost Reliant s.r.o. působící v oblasti dopravy, spedice a logistiky. Ve společnosti Reliant s.r.o. zastává pozici vedoucího partnera.

Šiknerová Pavlína

Šiknerová Pavlína | Key Account Manager, ČSOB Leasing a.s.

Ing. Pavlína Šiknerová je absolventkou Technické univerzity v Liberci (FT), oboru Materiálové inženýrství, marketing a management. Pro ČSOB Leasing pracuje 4 roky, a to zčásti jako Key account manager pro stroje a zařízení, zčásti jako Key account manager Centra dotačního poradenství ČSOBL. Je zodpovědná za celkovou obchodní politiku s klíčovými zákazníky společnosti - komunikaci, udržování a rozvoj dlouhodobých vztahů. Participuje na přípravě strategií a vyjednává obchodní podmínky spolupráce. Zároveň, v rámci podpory hlavní činnosti ČSOB Leasingu, kterou je financování strojů, zařízení a kolové techniky, poskytuje spolupracujícím dodavatelům i koncovým klientům dotační support napříč spektrem operačních programů EU.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies