• Satum konference
    Odborná konference SATUM
    21. 11. 2019 | Hotel Erwin Junker Holice
Bártková Alice

Bártková Alice | advokátka u společnosti Rödl & Partner

JUDr. Alice Kubová Bártková působí od roku 2016 jako advokátka u společnosti Rödl & Partner, předtím od roku 2003 působila jako samostatná advokátka. Specializuje se od počátku své profesní dráhy od roku 2003 na problematiku přepravního práva v rámci vnitrostátních a mezinárodních přeprav nákladu. Po absolvování právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a následně praxe advokátního koncipienta a složení advokátních zkoušek  v letech 2003 až 2004 absolvovala roční studijní postgraduální program evropských studií na Europa Kolleg, Hamburg. Je zakladatelkou a tajemnicí České společnosti pro dopravní právo (ČSDP), dále je za Českou republiku zapsána v síti právní pomoci IRU, je členkou Německé společnosti pro dopravní právo (Deutsche Gesellschaft für Transportrecht - DGTR) a pravidelně se účastní jejích odborných akcí. Za společnost Rödl & Partner se účastní také akcí Svazu spedice a logistiky ČR (SSL), včetně aktivní účasti v rámci právních klubů SSL. V oboru přepravního práva také již od roku 2006 publikuje a věnuje se přednáškové činnosti jak v České republice, tak v zahraničí.

Horváth Roman

Horváth Roman | jednatel a majitel společnosti SATUM CZECH

Ing. Roman Horváth je majitelem a jednatelem společnosti SATUM CZECH s.r.o., která je jednou z největších pojišťovacích makléřských společností působících v České republice. Již od roku 1997 poskytuje služby v oblasti sjednávání korporátního pojištění a risk managementu. Společnost je univerzálním pojišťovacím makléřem zaměřeným na pojištění majetku, odpovědnosti, zemědělství, výroby a dalších oblastí. V oblasti pojištění vozidel a dopravních rizik je SATUM dlouhodobě vedoucí pojišťovací společností na českém trhu.

Hromíř Vojtěch

Hromíř Vojtěch | generální tajemník ČESMAD BOHEMIA

Ing. Vojtěch Hromíř je absolventem MFF UK Praha a 8 let pracoval v ČSAD SVT Praha (SVT) (mj. provozovatel BUSportálu). Je autorem informačního systému sdružení, od informačních technologií pak přešel do oblasti obchodu, služeb a podílel se na lobby sdružení. V ČESMADu působí již od roku 1998. Je zapojen v radě nákladní dopravy Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU). Od roku 2014 zastává funkci generálního tajemníka Sdružení ČESMAD BOHEMIA.

Jirovský Václav

Jirovský Václav | ČVUT v Praze, Fakulta dopravní

doc. Ing. Václav Jirovský, CSc. vystudoval elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze. V letech 1975 a 1986 pracoval v Oblastním výpočetním centru vysokých škol. V roce 1987 byl pod jeho vedením dokončen pilotní projekt řízení MHD pro hlavní město Prahu a tentýž rok přešel na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, kde působil do roku 2007. Tuto svoji činnost přerušil v letech 1991 až 1998, kdy pracoval jako ředitel útvaru výzkumu a vývoje firmy Advanced Computer Applications v USA a po návratu v letech 2001 až 2002 jako výkonný ředitel pro technologie v Českém Telecomu. Nyní je vedoucím Ústavu bezpečnostních technologií a inženýrství na Fakultě dopravní ČVUT, kde se věnuje otázkám počítačové kriminality a protiprávního jednání na sítích. V těchto oblastech rovněž působí jako soudní znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti.

Rožek Petr

Rožek Petr | výkonný ředitel SSL ČR

Novým výkonným ředitelem SSL se na začátku roku stal Ing. Petr Rožek, Ph.D. Vystudoval VŠE v Praze, doktorské studium absolvoval na Univerzitě Pardubice. Zaměřuje se především na námořní přepravu. Působil na vedoucích pozicích řady logistických firem. Naposledy vedl tuzemskou pobočku Eurogate Logistics. Od počátku roku 2017 zastává funkci výkonného ředitele SSL.

Slečka Martin

Slečka Martin | Analytik a likvidátor PU, SATUM CZECH

Po absolutoriu na VOŠ AHOL v Ostravě v roce 1998 zahájil Martin Slečka, DiS svou profesní dráhu v SATUM CZECH s.r.o. jako makléř v divizi dopravních rizik, kde pracoval do roku 2002. V roce 2002 a 2003 pobýval opakovaně v zahraničí. Po návratu ze zahraničí se vrátil ke spolupráci se SATUM CZECH s.r.o., kde se věnuje školení, poradenství a likvidaci škod souvisejících s nákladní dopravou.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.