Požadovaný text nenalezen. Speakeři ReliantGroup
  • GS1 SPECIÁL
    GS1 SPECIÁL
    11.10.2023 | ČERNÁ LABUŤ, Praha
Pavla Cihlářová

Cihlářová Pavla | ředitelka, GS1 Czech Republic

Ing. Pavla Cihlářová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po jejím absolvování pracovala 10 let jako matematik analytik a IT specialista ve společnosti PORS Praha. Na počátku 90. let byla jedním z prvních odborníků, kteří měli v rámci česko-německé spolupráce možnost získat teoretické i praktické zkušenosti s elektronickou výměnou dat (EDI). Tyto znalosti později uplatnila na pozici EDI manažerky ve sdružení EAN Česká republika, kam v roce 1995 nastoupila. Sdružení EAN Česká republika se později přejmenovalo na GS1 Czech Republic a Pavla Cihlářová je od roku 2006 jeho ředitelkou. Z titulu své funkce pomáhá již řadu let vést dialog mezi obchodními partnery zejména v maloobchodu, FMCG a logistice. Patří mezi přední propagátory standardizace, elektronizace a digitalizace. Je členkou Regionálního výboru a Výkonné rady GS1 in Europe.

Filip Kopecký

Kopecký Filip | Chief Technology Officer ve společnosti HOPI Holding

Filip Kopecký působí na pozici Chief Technology Officer ve společnosti HOPI Holding. Má bohaté zkušenostmi s vývojem technologií pro společnosti Shoptet, ZOOT a.s., LMC nebo Prague Airport, kde působil v minulosti.

Kroupa Miroslav

Kroupa Miroslav | Head of Brand Management in Production and Logistic ŠKODA Auto

Dipl.-Ing. Miroslav Kroupa vystudoval Vysokou školu námořní Warnemünde/Wustrow, v Německé spolkové republice, obor námořní navigace, a v roce 1992 promoval na Universitě v Rostoku. V roce 2000 dokončil jednoroční studium v rámci Mezinárodního vzdělávacího programu koncernu Volkswagen AG GJEP (Group Junior Executive Program). Od roku 1992 pracoval na pozicích ve finančních a odbytových útvarech strojírenských společností. V roce 1993 nastoupil do oddělení Technického vývoje ve firmě Škoda Auto a. s., v Mladé Boleslavi. Prošel funkcemi koordinátora typového schválení a certifikace vozů Škoda pro trhy Evropské unie a koordinátora sekretariátu předsedy představenstva. V letech 1998-2008 odpovídal jako vedoucí oddělení Optimalizace výrobních nákladů za snižování výrobních nákladů pro všechny modelové řady značky ŠKODA. V roce 2003 byl pověřen vedením investičního výboru ŠKODA a v letech 2004-2005 realizací projektu změny podnikové kultury ve firmě ŠKODA Auto. Na počátku roku 2009 převzal odpovědnost za zahraniční projekty značky ŠKODA v Číně, Rusku, Indii a dalších výrobních regionech. Po velmi rychlém rozvoji výroby vozů ŠKODA v zahraničí působil od roku 2011 jako regionální ředitel se zodpovědností za projekty značky v Rusku, státech SNS a rozvoj výrobních projektů v nových regionech po celém světě. V únoru 2017 přešel do oblasti výroby a logistiky se zodpovědností za řízení značky ve výrobě. Kromě úkolů spojených se strategickým směřováním oblasti výroby odpovídal za výrobu nářadí a přípravků v nářaďovně, průmyslové inženýrství, řízení Lean Centra a výrobního systému Škoda, centrální technický servis a strategii životního prostředí „Green Future“ ve výrobě firmy ŠKODA Auto včetně realizace opatření vedoucích k eliminaci negativních dopadů na životní prostředí. Od prosince 2021 převzal vedoucí pozici v oddělení Řízení prodeje se zodpovědností za tvorbu a strategii cen, plánování odbytu, výkaznictví, plánování mimořádných výbav a správu zakázek na všech trzích v celém světě včetně regionu Indie a také řízení popisu výrobku.

 

 

 

 

Tomáš Martoch

Martoch Tomáš | Senior Manager ECR, GS1 Czech Republic

Tomáš Martoch je absolvent Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. Před nástupem do GS1 Czech Republic působil od roku 2001 ve společnosti Deloitte Central Europe na pozici ředitele konzultačních služeb. V roce 2008 nastoupil do GS1 a od 2011 je odpovědný za celkovou koordinaci a management všech aktivit Česko-Slovenské Iniciativy ECR, v které jsou zastoupeni nejvýznamnější dodavatelé v sektoru rychloobrátkového zboží, maloobchodních řetězců a poskytovatelů služeb. Je nadšeným propagátorem spolupráce mezi dodavateli a obchodníky. V současnosti je Tomáš Martoch rovněž aktivním členem evropského řídícího výboru programu pro udržitelnou logistiku Lean & Green.

Pavel Moravec

Moravec Pavel | Digital/IS/IT & Sustainability ve společnosti Nestlé

Vystudoval práva, dále pak studoval Business Leadership na IESE Business School v Barceloně. Ve společnosti Nestlé pracuje od roku 2005, kdy nastoupil na pozici specialisty v logistice, zastával různé role v IT včetně pozice ředitele IS/IT pro Českou a Slovenskou republiku. Aktuálně zastává pozici CEE Digital/IS/IT & Sustainability.

Od roku 2015 působí ve výboru GS1 Czech Republic a v lednu 2023 se stal prezidentem GS1 Czech Republic.

Pánek Pavel

Pánek Pavel | provozní ředitel a ředitel logistiky, Budějovický Budvar

Ing. Pavel Pánek se logistice věnuje od roku 2001 na různých manažerských pozicích. V Budějovickém Budvaru pracuje od roku 2006, před tím se věnoval nákupu, distribuci a logistice ve společnosti Motor Jikov Strojírenská a.s., kde se mimo jiné podílel na realizaci projektu outsourcingu výroby nýtovacího nářadí společnosti Textron Fastening Systems (Avdel).

Příhoda Jan

Příhoda Jan | ředitel společnosti KODYS

Po absolvování biokybernetiky na ČVUT nastoupil Jan Příhoda v roce 1996 do KODYSu. Začínal jako programátor a následně prošel manažerskými pozicemi jako vedoucí oddělení zákaznických služeb a následně vedl obchodní oddělení. V roce 2009 se stal ředitelem. Během jeho působení na ředitelském postu se KODYS posunul z dodavatele technologií na systémového integrátora řešení se zaměření především na skladování a logistické procesy.

Miroslav Rumler

Rumler Miroslav | Vice-President European Logistics Association & Partner Reliant

Ing. Miroslav Rumler vystudoval fakultu zahraničního obchodu VŠE v Praze. Nejprve pracoval v podniku zahraničního obchodu INSPEKTA a.s. V letech 1991-1992 absolvoval postgraduální studium na State University of Illinois in Champaign-Urbana ve Spojených státech amerických, kde následně pracoval jako externí konzultant pro společnost The Limited Distribution Services Ltd. ve městě Columbus, Ohio. Po návratu ze zámoří nastoupil jako Country Operations Manager u britské finanční společnosti Maccorp Holdings Ltd. se sídlem v Londýně a sítí obchodních zastoupení po celé Evropě. Od roku 1994 pracuje pro vzdělávací a poradenskou společnost Reliant s.r.o. působící v oblasti dopravy, spedice a logistiky. Ve společnosti Reliant s.r.o. zastává pozici vedoucího partnera.

Milan Svejkovský

Svejkovský Milan | Logistics Manager ve společnosti Coca-Cola Hellenic Bottling Company

Milan Svejkovský působil 20 let na různých pozicích logistických, výrobních a projektových manažerů v logistické firmě HOPI. Od července 2020 je součástí Coca-Cola Hellenic Bottling Company, kde zodpovídá na kompletní logistiku, tj. skladování, distribuci, cold drink, zákaznickou logistiku a fleet.

 

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies