• GS1 SPECIÁL
    GS1 SPECIÁL
    11.10.2023 | ČERNÁ LABUŤ, Praha
Kroupa Miroslav

Kroupa Miroslav | Head of Brand Management in Production and Logistic ŠKODA Auto

Dipl.-Ing. Miroslav Kroupa vystudoval Vysokou školu námořní Warnemünde/Wustrow, v Německé spolkové republice, obor námořní navigace, a v roce 1992 promoval na Universitě v Rostoku. V roce 2000 dokončil jednoroční studium v rámci Mezinárodního vzdělávacího programu koncernu Volkswagen AG GJEP (Group Junior Executive Program). Od roku 1992 pracoval na pozicích ve finančních a odbytových útvarech strojírenských společností. V roce 1993 nastoupil do oddělení Technického vývoje ve firmě Škoda Auto a. s., v Mladé Boleslavi. Prošel funkcemi koordinátora typového schválení a certifikace vozů Škoda pro trhy Evropské unie a koordinátora sekretariátu předsedy představenstva. V letech 1998-2008 odpovídal jako vedoucí oddělení Optimalizace výrobních nákladů za snižování výrobních nákladů pro všechny modelové řady značky ŠKODA. V roce 2003 byl pověřen vedením investičního výboru ŠKODA a v letech 2004-2005 realizací projektu změny podnikové kultury ve firmě ŠKODA Auto. Na počátku roku 2009 převzal odpovědnost za zahraniční projekty značky ŠKODA v Číně, Rusku, Indii a dalších výrobních regionech. Po velmi rychlém rozvoji výroby vozů ŠKODA v zahraničí působil od roku 2011 jako regionální ředitel se zodpovědností za projekty značky v Rusku, státech SNS a rozvoj výrobních projektů v nových regionech po celém světě. V únoru 2017 přešel do oblasti výroby a logistiky se zodpovědností za řízení značky ve výrobě. Kromě úkolů spojených se strategickým směřováním oblasti výroby odpovídal za výrobu nářadí a přípravků v nářaďovně, průmyslové inženýrství, řízení Lean Centra a výrobního systému Škoda, centrální technický servis a strategii životního prostředí „Green Future“ ve výrobě firmy ŠKODA Auto včetně realizace opatření vedoucích k eliminaci negativních dopadů na životní prostředí. Od prosince 2021 převzal vedoucí pozici v oddělení Řízení prodeje se zodpovědností za tvorbu a strategii cen, plánování odbytu, výkaznictví, plánování mimořádných výbav a správu zakázek na všech trzích v celém světě včetně regionu Indie a také řízení popisu výrobku.

 

 

 

 

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies