• Technologická konference
    ESG FÓRUM
    13. 3. 2024 | Panorama Hotel Praha
Bezděkovský Jan

Bezděkovský Jan | Pověřenec ministra dopravy pro čistou mobilitu, Ministerstvo dopravy ČR

Z titulu pověřence ministra dopravy pro čistou mobilitu je určen k zastupování Ministerstva dopravy ve věcech spojených se zaváděním alternativních paliv v dopravě a zároveň k celkové koordinaci této agendy v rámci Ministerstva dopravy.

Na Ministerstvu dopravy působí již od roku 2004, v letech 2007–2011 byl vedoucím oddělení koordinace záležitostí EU a později zástupcem ředitele Odboru pro mezinárodní vztahy a EU. Od roku 2012 pracuje na Odboru strategie jako specialista pro oblasti politika transevropské dopravní sítě (TEN-T), energetika v dopravě a čistá mobilita. Od února 2019 je pověřencem ministra dopravy pro čistou mobilitu.

Mgr. Jan Bezděkovský vystudoval obor Západoevropská studia na Fakultě sociálních věd v Praze. 

Filip Hloušek

Hloušek Filip | Environmentální advokát, Deloitte Legal CZ

Filip Hloušek je manažerem v oddělení Práva životního prostředí v Deloitte Legal v Praze. Filip má významné zkušenosti v oblasti práva životního prostředí, zejména v oběhové ekonomice, vodním hospodářství a udržitelném financování. Filip se specializuje na kontinuální poradenství v oblasti rozšířené odpovědnosti výrobců a nakládání s odpady. Vedl také několik projektů due diligence v oblasti životního prostředí.

Hromíř Vojtěch

Hromíř Vojtěch | generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA

Vojtěch Hromíř je absolventem MFF UK Praha a má více než dvacetiletou praxi v oboru silniční dopravy. Generálním tajemníkem největšího českého sdružení dopravců je od roku 2014. Je členem Rady pro nákladní dopravu Mezinárodní unie silniční dopravy IRU a prezidentem jejího Výboru pro Evropskou Unii. Spolupracuje s Fakultou dopravní ČVUT Praha a Vysokou školou logistiky. Jeho aktivity jsou zaměřeny ve prospěch českých silničních dopravců, k zajištění odpovídajících podmínek pro jejich podnikání. Hlavními tématy současnosti jsou COVID a jeho důsledky, daně a odvody, lidské zdroje, Green Deal a digitalizace.

Ondřej Krutílek

Krutílek Ondřej | analytik legislativy EU

Mgr. Ondřej Krutílek absolvoval Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity, obory politologie a mezinárodní vztahy a evropská studia. Bakalářskou práci (2002) i diplomovou práci (2004) věnoval problematice Evropského parlamentu. V roce 2004 začal působit jako analytik legislativy EU v think-tanku Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) a jako asistent v Evropském parlamentu.
Specializuje se na monitoring a analýzu legislativy EU, především v oblasti politiky životního prostředí. Věnuje se i otázkám vnitřního trhu EU a hospodářské a měnové unie. Během své dosavadní praxe připravil řadu tematicky zaměřených analýz, jež fungovaly jako podklady pro další strategické rozhodování.

Kulhánek Jan

Kulhánek Jan | ředitel Vendor Finance & Full Service Leasing & Prague Branch, ČSOB Leasing

Svět financí ho vždycky lákal, pohybuje se v něm celou svoji profesní dráhu, tedy více než 25 let. V ČSOB Leasing působí od roku 2008, kde dnes vede větší tým profesionálů. Předtím pracoval 12 let v různých útvarech v Unicredit Leasing a krátce vedl obchodní tým i v Raiffeisen Leasing.

Práce ve finančnictví je pro Jana Kulhánka největším koníčkem. Automobilový svět neopouští ani ve volném čase, prozradil na sebe, že chová lásku k veteránům. Rád také cestuje, nejenom autem.

 

Tomáš Martoch

Martoch Tomáš | Senior Manager ECR, GS1 Czech Republic

Tomáš Martoch je absolvent Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. Před nástupem do GS1 Czech Republic působil od roku 2001 ve společnosti Deloitte Central Europe na pozici ředitele konzultačních služeb. V roce 2008 nastoupil do GS1 Czech republic a od 2011 je odpovědný za celkovou koordinaci a management všech aktivit Česko-Slovenské Iniciativy ECR, v které jsou zastoupeni nejvýznamnější dodavatelé v sektoru rychloobrátkového zboží, maloobchodních řetězců a poskytovatelů služeb. Je nadšeným propagátorem spolupráce mezi dodavateli a obchodníky. V současnosti je Tomáš Martoch rovněž aktivním členem evropského řídícího výboru programu pro udržitelnou logistiku Lean & Green.

 

 

 

 

Tomáš Pimpara

Pimpara Tomáš | Head of Logistics, ROSSMANN Czech Republic

Tomáš Pimpara vystudoval pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem. Působil ve společnostech Spar a Ahold Delhaize Europe – Czech Republic. Ve společnosti ROSSMANN pracuje od roku 2016, nejdřív na pozici vedoucí řízení zásob a od roku 2018 jako vedoucí logistiky společnosti ROSSMANN pro Českou republiku.

Miroslav Rumler

Rumler Miroslav | jednatel společnosti Reliant

Jednatel společnosti Reliant a vicepresident České logistické asociace.
Ing. Miroslav Rumler vystudoval fakultu zahraničního obchodu VŠE v Praze. Nejprve pracoval v podniku zahraničního obchodu INSPEKTA a.s. V letech 1991-1992 absolvoval postgraduální studium na State University of Illinois in Champaign-Urbana ve Spojených státech amerických, kde následně pracoval jako externí konzultant pro společnost The Limited Distribution Services Ltd. ve městě Columbus, Ohio. Po návratu ze zámoří nastoupil jako Country Operations Manager u britské finanční společnosti Maccorp Holdings Ltd. se sídlem v Londýně a sítí obchodních zastoupení po celé Evropě. Od roku 1994 pracuje pro vzdělávací a poradenskou společnost Reliant s.r.o. působící v oblasti dopravy, spedice a logistiky. Ve společnosti Reliant s.r.o. zastává pozici vedoucího partnera.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies