• Technologická konference
    Technologická konference
    27.4.2022 | Panorama Hotel Praha
Bartoň Petr

Bartoň Petr | hlavní ekonom investiční skupiny Natland

Petr Bartoň zastává pozici hlavního ekonoma investiční skupiny Natland. Vystudoval ekonomii na univerzitách v Cambridge a Chicagu, je členem řady mezinárodních skupin zabývajících se řešením aktuálních ekonomických otázek. Přednáší také na několika prestižních vysokých školách. Ve svém oboru je respektován nejen díky svým rozsáhlým odborným znalostem a zkušenostem, ale také pro svůj neotřelý náhled na ekonomická témata.

Cihlářová Pavla

Cihlářová Pavla | ředitelka, GS1 Czech Republic

Ing. Pavla Cihlářová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po jejím absolvování pracovala 10 let jako matematik analytik a IT specialista ve společnosti PORS Praha. Na počátku 90. let byla jedním z prvních odborníků, kteří měli v rámci česko-německé spolupráce možnost získat teoretické i praktické zkušenosti s elektronickou výměnou dat (EDI). Tyto znalosti později uplatnila na pozici EDI manažerky ve sdružení EAN Česká republika, kam v roce 1995 nastoupila. Sdružení EAN Česká republika se později přejmenovalo na GS1 Czech Republic a Pavla Cihlářová je od roku 2006 jeho ředitelkou. Z titulu své funkce pomáhá již řadu let vést dialog mezi obchodními partnery zejména v maloobchodu, FMCG a logistice. Patří mezi přední propagátory standardizace, elektronizace a digitalizace. Je členkou Regionálního výboru a Výkonné rady GS1 in Europe. 

Karel Kopeček

Kopeček Karel | Country Business Manager, Webfleet

Karel Kopeček je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty zahraničního obchodu. V minulosti pracoval na pozici Sales Manager ve společnosti BP ČR, jako obchodní a marketingový ředitel ve společnosti Berendsen ČR a poté jako zástupce společnosti Transics pro ČR a SR. V současnosti působí na pozici

Ludvik Milan

Ludvik Milan | Country Manager ZETES Czech Republic

Ing. Milan LUDVIK vystudoval ČVUT FSI a více než dvacet dva let se věnuje oboru Automatické Identifikace. Pracuje na pozici Country Manager pro Českou republiku ve společnosti ZETES, která je součástí globální firmy Panasonic a poskytuje ucelená řešení pro optimalizaci procesů v rámci dodavatelského řetězce. Tato řešení zahrnují Packaging Execution, Logistic Execution, Proof Of Delivery a Direct Store Delivery, Field Service, In-Store Management a Track&Trace řešení pro zajištění úplné sledovatelnosti a dohledatelnosti.

Tomáš Martoch

Martoch Tomáš | Senior Manager ECR, GS1 Czech Republic

Tomáš Martoch je absolvent Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. Před nástupem do GS1 Czech Republic působil od roku 2001 ve společnosti Deloitte Central Europe na pozici ředitele konzultačních služeb. V roce 2008 nastoupil do GS1 a od 2011 je odpovědný za celkovou koordinaci a management všech aktivit Česko-Slovenské Iniciativy ECR, v které jsou zastoupeni nejvýznamnější dodavatelé v sektoru rychloobrátkového zboží, maloobchodních řetězců a poskytovatelů služeb. Je nadšeným propagátorem spolupráce mezi dodavateli a obchodníky. V současnosti je Tomáš Martoch rovněž aktivním členem evropského řídícího výboru programu pro udržitelnou logistiku Lean & Green.

Pihar Jan

Pihar Jan | generální ředitel DACHSER pro Českou Republiku

Ing. Jan Pihar vystudoval fakultu managementu a ekonomiky Vysokého učení technického v Brně. Po absolvování vysoké školy se zúčastnil studijního výměnného programu v USA. Do společnosti DACHSER nastoupil v roce 2004, kdy stál u zakládání společnosti DACHSER v Břeclavi. Zde poté čtyři roky působil jako jednatel a vedoucí pobočky. V roce 2008 byl jmenován General Managerem pobočky DACHSER Kladno, největší pobočky společnosti v České republice. Od ledna 2019 působí Jan Pihar na pozici generálního ředitele společnosti DACHSER v České republice.

Rázlová Kateřina

Rázlová Kateřina | ředitelka automobilové divize a transportu DHL Supply Chain v České republice

Kateřina zodpovídá za transportní a logistické služby pro zákazníky z automobilového průmyslu a nově i za dopravu v segmentu spotřebního zboží. Kateřina pracuje v DHL od roku 2001. Ředitelkou automobilové divize je od roku 2009, v letech 2004–2008 vedla oddělení transportu pro zákazníky z automobilového průmyslu. Ve firmě začínala jako manažerka pro dopravu a logistiku. Vystudovala VŠE v Praze a úspěšně absolvovala MBA na University of Pittsburgh.

Miroslav Rumler

Rumler Miroslav | jednatel společnosti Reliant a vicepresident České logistické asociace

Ing. Miroslav Rumler vystudoval fakultu zahraničního obchodu VŠE v Praze. Nejprve pracoval v podniku zahraničního obchodu INSPEKTA a.s. V letech 1991-1992 absolvoval postgraduální studium na State University of Illinois in Champaign-Urbana ve Spojených státech amerických, kde následně pracoval jako externí konzultant pro společnost The Limited Distribution Services Ltd. ve městě Columbus, Ohio. Po návratu ze zámoří nastoupil jako Country Operations Manager u britské finanční společnosti Maccorp Holdings Ltd. se sídlem v Londýně a sítí obchodních zastoupení po celé Evropě. Od roku 1994 pracuje pro vzdělávací a poradenskou společnost Reliant s.r.o. působící v oblasti dopravy, spedice a logistiky. Ve společnosti Reliant s.r.o. zastává pozici vedoucího partnera.

Škaloud Michal

Škaloud Michal | Product Manager, Toyota Material Handling

Michal Škaloud vstoupil do společnosti Toyota Material Handling CZ v roce 2015, odkdy úspěšně zastával pozici manažera pro klíčové zákazníky. Stál u mnoha průlomových obchodních případů a zákaznicky orientovaných logistických řešení napříč portfoliem Toyota Material Handling a aplikování nových trendů jako Li_ion,vodík do procesu. Jeho 20letá praxe v MT se odvíjela především v technických oborech. Dosavadní úspěchy ho také dovedly k současné erudované pozici produktového manažera pro čelní vozíky značky Toyota.

Šváb Michal

Šváb Michal | Sales & Strategy Director, Partner, ENACO | Energetický konzultant IBG

Michal v roce 2001 vystudoval energetiku na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Absolvoval postgraduální školení zaměřené na ekonomiku v sektoru energetiky a tepla. Od roku 2003 je energetickým poradcem specializovaným na obnovitelné zdroje energie a od roku 2010 se aktivně zaměřuje na technicko-ekonomické poradenství v rámci energetiky, zejména vodíkových technologií a výroby a skladování elektřiny. V rámci své profesní kariéry se zabývá poradenskou činností (technické due-diligence, technický dozor, energetické audity, znalecké posudky, finanční analýzy) pro klíčové hráče energetických a rozvodných společností v ČR a v dalších středoevropských zemích. Michal se také zaměřuje na inovativní a nové energetické technologie, jako je elektroteplo, vodík a technologie skladování energie.

Vaněk Ondřej

Vaněk Ondřej | jednatel ve společnosti PKV BUILD

Ing. Ondřej Vaněk, absolvent Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně je jednatelem ve společnosti PKV BUILD s.r.o. , partnerem ve společnosti ENMON Technologies s.r.o. a partnerem ve společnosti PKV Investments s.r.o. Společnost PKV pomáhá firmám a veřejným organizacím měřit a snižovat svou uhlíkovou stopu a spotřebu energií, zabývá se dlouhodobou koncepcí a udržitelností budov, provozu a celého energetického hospodářství. Zákazníky PKV jsou nádnárodní logistické společnosti, developeři, fondy, ale také malé a střední výrobní podniky, zemědělci, obce, města a kraje.

Jiří Zita

Zita Jiří | Commercial Director Panattoni

Jiří Zita vystudoval stavební inženýrství na Imperial College v Londýně a UC Berkeley v Kalifornii. Po studiu začal svou kariéru ve společnosti Mota-Engil, poté pracoval průmyslovém developmentu ve společnosti VGP. Nyní pracuje v Panattoni již více než 7 let a úspěšně vedl projekty pro klienty jako je Amazon, DSV, Bombardier, Assa Abloy nebo Zásilkovna.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.