• Technologická konference
    Technologická konference
    3.11.2021 | Panorama Hotel Praha
Cihlářová Pavla

Cihlářová Pavla | ředitelka, GS1 Czech Republic

Ing. Pavla Cihlářová vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po jejím absolvování pracovala 10 let jako matematik analytik a IT specialista ve společnosti PORS Praha. Na počátku 90. let byla jedním z prvních odborníků, kteří měli v rámci česko-německé spolupráce možnost získat teoretické i praktické zkušenosti s elektronickou výměnou dat (EDI). Tyto znalosti později uplatnila na pozici EDI manažerky ve sdružení EAN Česká republika, kam v roce 1995 nastoupila. Sdružení EAN Česká republika se později přejmenovalo na GS1 Czech Republic a Pavla Cihlářová je od roku 2006 jeho ředitelkou. Z titulu své funkce pomáhá již řadu let vést dialog mezi obchodními partnery zejména v maloobchodu, FMCG a logistice. Patří mezi přední propagátory standardizace, elektronizace a digitalizace. Je členkou Regionálního výboru a Výkonné rady GS1 in Europe. 

Filip Hloušek

Hloušek Filip | Environmentální advokát, Deloitte Legal CZ

Filip Hloušek je manažerem v oddělení Práva životního prostředí v Deloitte Legal v Praze. Filip má významné zkušenosti v oblasti práva životního prostředí, zejména v oběhové ekonomice, vodním hospodářství a udržitelném financování. Filip se specializuje na kontinuální poradenství v oblasti rozšířené odpovědnosti výrobců a nakládání s odpady. Vedl také několik projektů due diligence v oblasti životního prostředí.

Hromíř Vojtěch

Hromíř Vojtěch | generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA

Vojtěch Hromíř je absolventem MFF UK Praha a má více než dvacetiletou praxi v oboru silniční dopravy. Generálním tajemníkem největšího českého sdružení dopravců je od roku 2014. Je členem Rady pro nákladní dopravu Mezinárodní unie silniční dopravy IRU a prezidentem jejího Výboru pro Evropskou Unii. Spolupracuje s Fakultou dopravní ČVUT Praha a Vysokou školou logistiky. Jeho aktivity jsou zaměřeny ve prospěch českých silničních dopravců, k zajištění odpovídajících podmínek pro jejich podnikání. Hlavními tématy současnosti jsou COVID a jeho důsledky, daně a odvody, lidské zdroje, Green Deal a digitalizace.

Ondřej Krutílek

Krutílek Ondřej | analytik legislativy EU

Mgr. Ondřej Krutílek absolvoval Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity, obory politologie a mezinárodní vztahy a evropská studia. Bakalářskou práci (2002) i diplomovou práci (2004) věnoval problematice Evropského parlamentu. V roce 2004 začal působit jako analytik legislativy EU v think-tanku Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK) a jako asistent v Evropském parlamentu.
Specializuje se na monitoring a analýzu legislativy EU, především v oblasti politiky životního prostředí. Věnuje se i otázkám vnitřního trhu EU a hospodářské a měnové unie. Během své dosavadní praxe připravil řadu tematicky zaměřených analýz, jež fungovaly jako podklady pro další strategické rozhodování.

Kulhánek Jan

Kulhánek Jan | ředitel Vendor Finance & Full Service Leasing & Prague Branch, ČSOB Leasing

Svět financí ho vždycky lákal, pohybuje se v něm celou svoji profesní dráhu, tedy více než 25 let. V ČSOB Leasing působí od roku 2008, kde dnes vede větší tým profesionálů. Předtím pracoval 12 let v různých útvarech v Unicredit Leasing a krátce vedl obchodní tým i v Raiffeisen Leasing.

Práce ve finančnictví je pro Jana Kulhánka největším koníčkem. Automobilový svět neopouští ani ve volném čase, prozradil na sebe, že chová lásku k veteránům. Rád také cestuje, nejenom autem.

 

Tomáš Pimpara

Pimpara Tomáš | Head of Logistics, ROSSMANN Czech Republic

Tomáš Pimpara vystudoval pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem. Působil ve společnostech Spar a Ahold Delhaize Europe – Czech Republic. Ve společnosti ROSSMANN pracuje od roku 2016, nejdřív na pozici vedoucí řízení zásob a od roku 2018 jako vedoucí logistiky společnosti ROSSMANN pro Českou republiku.

Miroslav Rumler

Rumler Miroslav | jednatel společnosti Reliant

Jednatel společnosti Reliant a vicepresident České logistické asociace.
Ing. Miroslav Rumler vystudoval fakultu zahraničního obchodu VŠE v Praze. Nejprve pracoval v podniku zahraničního obchodu INSPEKTA a.s. V letech 1991-1992 absolvoval postgraduální studium na State University of Illinois in Champaign-Urbana ve Spojených státech amerických, kde následně pracoval jako externí konzultant pro společnost The Limited Distribution Services Ltd. ve městě Columbus, Ohio. Po návratu ze zámoří nastoupil jako Country Operations Manager u britské finanční společnosti Maccorp Holdings Ltd. se sídlem v Londýně a sítí obchodních zastoupení po celé Evropě. Od roku 1994 pracuje pro vzdělávací a poradenskou společnost Reliant s.r.o. působící v oblasti dopravy, spedice a logistiky. Ve společnosti Reliant s.r.o. zastává pozici vedoucího partnera.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.