• Satum konference
    Odborná konference SATUM
    18. 10. 2022 | Panorama Hotel Praha
Martin Hejl

Hejl Martin | jednatel společnosti THIMM pack'n'display

Martin Hejl vystudoval stavební fakultu ČVUT v Praze. Je jednatelem THIMM pack’n’display, výrobce obalů a displejů z vlnité lepenky, který je součástí mezinárodní skupiny THIMM. Ve společnosti působí jež od roku 1997. Na pozici jednatele od roku 2001.

Hromíř Vojtěch

Hromíř Vojtěch | generální tajemník Sdružení ČESMAD BOHEMIA

Vojtěch Hromíř je absolventem MFF UK Praha a má více než dvacetiletou praxi v oboru silniční dopravy. Generálním tajemníkem největšího českého sdružení dopravců je od roku 2014. Je členem Rady pro nákladní dopravu Mezinárodní unie silniční dopravy IRU a prezidentem jejího Výboru pro Evropskou Unii. Spolupracuje s Fakultou dopravní ČVUT Praha a Vysokou školou logistiky. Jeho aktivity jsou zaměřeny ve prospěch českých silničních dopravců, k zajištění odpovídajících podmínek pro jejich podnikání. Hlavními tématy současnosti jsou COVID a jeho důsledky, daně a odvody, lidské zdroje, Green Deal a digitalizace.

Kovář Stanislav

Kovář Stanislav | obchodní manažer pro ČR a SR, OLTIS Group a.s.

Ing. Stanislav Kovář vystudoval Dopravní fakultu Jana Pernera na Univerzitě Pardubice, obor Dopravní management, marketing a logistika. Po ukončení studií zahájil svoji pracovní kariéru u Českých drah jako logistik. Od roku 1997 je zaměstnán u společnosti JERID, spol. s r. o., která je součástí skupiny OLTIS Group, jednoho z předních dodavatelů informačních systémů pro dopravu a logistiku. Jako obchodní manažer pro český a slovenský trh působí od roku 2005.

Laipold Martin

Laipold Martin | advokát a specialista na přepravní právo

Mgr. Martin Laipold je advokát a specialista na problematiku přepravního práva. Je absolventem Právnické fakulty Karlovy Univerzity. Od roku 2000 sbíral zkušenosti jako zaměstnanec kanceláře JUDr.Václava Roubala, REGULA. V roce 2002 byl zakládajícím členem občanského sdružení Česká společnost pro dopravní právo (komentář k Úmluvě CMR vydaný ve sborníku Poradce 2002). Od roku 2007 působí jako samostatný advokát. Je žádaným lektorem v oboru dopravního práva pro společnosti zabývající se mezinárodní dopravou, vede semináře pro Sdružení ČESMAD Bohemia a také působí jako externí lektor pro společnosti Reliant.

Moravec Jan

Moravec Jan | rizikový manažer, SATUM CZECH

Ing. Jan Moravec je absolventem VŠB – TU Ostrava. V minulosti působil například v HZS MSK – ÚO Ostrava, dále jako specialista požární ochrany v divizi Hella Real Estate Management nebo jako Health, Safety And Environment; Specialista BOZP, PO a OŽP ve společnosti Honeywell Aerospace Olomouc.
Od roku 2020 pracuje pro společnosti SATUM CZECH, s.r.o. jako rizikový manažer a specializuje se na technickou podporu firmy, klientů a pojišťoven v oblasti rizikového inženýrství, stanovování pojistných částek aj. technických oblastech. Létání s bezpilotními systémy a zpracování výstupů ve specializovaných aplikacích.

 

Rumler Miroslav

Rumler Miroslav | Partner Reliant, Viceprezident ČLA, Board Member ELA

Jednatel společnosti Reliant a vicepresident České logistické asociace.
Ing. Miroslav Rumler vystudoval fakultu zahraničního obchodu VŠE v Praze. Nejprve pracoval v podniku zahraničního obchodu INSPEKTA a.s. V letech 1991-1992 absolvoval postgraduální studium na State University of Illinois in Champaign-Urbana ve Spojených státech amerických, kde následně pracoval jako externí konzultant pro společnost The Limited Distribution Services Ltd. ve městě Columbus, Ohio. Po návratu ze zámoří nastoupil jako Country Operations Manager u britské finanční společnosti Maccorp Holdings Ltd. se sídlem v Londýně a sítí obchodních zastoupení po celé Evropě. Od roku 1994 pracuje pro vzdělávací a poradenskou společnost Reliant s.r.o. působící v oblasti dopravy, spedice a logistiky. Ve společnosti Reliant s.r.o. zastává pozici vedoucího partnera.

Slečka Martin

Slečka Martin | Analytik a specialista likvidace škod senior, SATUM CZECH

Po absolutoriu na VOŠ AHOL v Ostravě v roce 1998 zahájil svou profesní dráhu v SATUM CZECH s.r.o. jako makléř v divizi dopravních rizik, kde pracoval do roku 2002. V roce 2002 a 2003 pobýval opakovaně v zahraničí. Po návratu ze zahraničí se vrátil ke spolupráci se SATUM CZECH s.r.o., kde se věnuje školení, poradenství a likvidaci škod souvisejících s nákladní dopravou.

 

 

Hana Strahlová

Strahlová Hana | EDI manažerka, GS1 Czech Republic

Hana Strahlová má ve společnosti SG1 Czech Republic nporadenství v oblasti elektronické výměny dat, konzultace pro uživatele a odborná školení. Na této pozici působí od listopadu 2016.

 

 

 

 

 

Šándor Andor

Šándor Andor | bezpečnostní expert

Brigádní generál Ing. Andor Šándor, bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby a bezpečnostní poradce je mezinárodně uznávaným odborníkem na otázky bezpečnosti, hrozby terorismu a krizový management. Je známý především z médií, kam je často zván jako špičkový odborník se schopností analyzovat mezinárodně bezpečnostní problematiku. Pravidelně poskytuje odborné názory a komentáře pro hlavní česká média, včetně televizních a rozhlasových, zpravodajských a publicistických pořadů a objevuje se i ve význačných médiích na Slovensku.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies