• Vzdelavani
    Probouzíme potenciál vašich lidí

Dispečer dopravy

Dispečer dopravy

Profil absolventa

Absolvent umí operativně plánovat a přidělovat práci dopravním prostředkům a řidičům, umí používat ustanovení mezinárodních úmluv a dohod vztahujících se k dopravnímu provozu, správně používat mezinárodní dodací podmínky INCOTERMS ……

Rozsah kurzu

Teorie – 106 hodin Praxe - 14 hodin Celkem – 120 hodin (16 vyučovacích dnů)

 

Kurz určený pro pracovníky odpovídající za operativní řízení dopravních procesů (silniční doprava)

Vstupní předpoklady (podmínky) pro přijetí do kurzu

Střední vzdělání s výučním listem, minimální věková hranice 18 let

 

Profil absolventa

Absolvent umí operativně plánovat a přidělovat práci dopravním prostředkům a řidičům, umí používat ustanovení mezinárodních úmluv a dohod vztahujících se k dopravnímu provozu, umí správně používat mezinárodní dodací podmínky INCOTERMS, umí efektivně komunikovat s podřízenými pracovníky, tak aby předcházel případným konfliktním situacím v dopravním provozu, umí odborně spolupracovat s obchodními útvary.

 

 

Rozsah kurzu

Teorie - 106 hodin
Praxe -   14 hodin
Celkem - 120 hodin (16 vyučovacích dnů)

 

 

Obsah kurzu

Přepravní podmínky
Přeprava nebezpečných věcí; Přeprava zkazitelných potravin; Přeprava vyžadující zvláštních podmínek

Právní rámec dopravy
Dopravní právo v praxi - Mezinárodní úmluvy, Přepravní smlouva, Zasílatelská smlouva; Pracovní režimy dopravních zaměstnanců; Odpovědnosti za škody vyplývající ze Zákoníku práce

IT dispečerské dovednosti
odborná pokročilá úroveň

Komunikace v dopravním provozu

Obchodní podmínky v přepravním procesu
Obchodní doložky INCOTERMS; Uzavírání obchodních smluv; Občanský zákoník a jeho dopady do podnikání v dopravě; Pojištění v dopravě

Praxe
Dispečerské pracoviště

 

14.9.2016

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies