• ReliantGroup
    Věříme v komunikaci mezi lidmi
Jaroslav Kaizr

Kaizr Jaroslav | SAVILLS / Linked-in

Reference k akci Den české logistiky :

Thank you Lucie Padevětová and Mirek Rumler and the whole Reliant team for the best ever logistics event! Great hospitality by SKODA AUTO!

Lochmann Richard

Lochmann Richard | Senior Logistics Planner | Logistics | Synthomer

Reference k akci Drive4LIFE :

Tuto každoroční akci považuji za velice zdařilou, jak po stránce společenské, tak i v možnosti získání základních manuálních schopností bezpečně ovládat vůz v krizových situacích.

Pro mě stala „stálicí“ v mém nabitém pracovním kalendáři. Vámi, milými pracovníky firmy ReliantGroup, je vždy vytvořena pohodová atmosféra a z ní čišící uvolněnost všech přítomných.

Chtěl bych Vám ještě jednou poděkovat za Vaší opravdu profesionální starostlivost o nás přítomné, které si vážíme a i si uvědomujeme, že Vás to stojí nemalé úsilí.

Daniel Priban

Priban Daniel | ředitel českého a slovenského zastoupení TimoCom

Reference k akci Den české logistiky :

I za nás hodnotíme akci jako velmi vydařenou a sami jsme zvědaví, kam až chcete posouvat pomyslnou laťku. Panelová diskuze se rozvíjela správným směrem a navíc nabídla témata na další podobné diskuze (např. kvalita zpracovaných datových záznamů, kompatibilita napříč řetězcem apod.). Těšíme se na další výzvy.

Pavel Sovička

Sovička Pavel | Panattoni Europe

Reference k akci SpeedCHAIN International :

„Z pohledu průmyslového developera je Speedchain vždy nesmírně inspirativní, protože vystihuje trendy a výzvy v současné logistice a nastiňuje také vize do budoucna. Letošní ročník potvrdil důraz na udržitelný rozvoj, automatizaci a prosazování konceptu Průmysl 4.0. Jsme rádi, že jsme součástí této významné oborové konference a těšíme se na další ročník.“

Joel Sutherland

Sutherland Joel | President - Envoy, Inc.; Professor of Practice, Supply Chain Management - University of San Diego, Greater San Diego Area

Mirek Rumler is an outstanding example of a visionary who understands the importance of delivering high-quality education to busy professionals. I met Mirek in the early 2000's and had the privilege of being invited to speak at several of his supply chain management conferences over the years. Mirek and his very talented team have consistently planned and executed world-class events that provided significant value to all who attended. To anyone interested in gaining value for your educational or training dollar you can depend on Mirek and the Reliant firm to deliver.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies