• Satum konference
    Odborná konference SATUM
    18. 10. 2022 | Panorama Hotel Praha
09.00-09.30

Registrace účastníků a uvítací Coffee Break

 
09.30-09.45

Zahájení konference

Moderátor: Ing. Miroslav Rumler, jednatel RELIANT

Úvod do konference | Ing. Roman Horváth, jednatel SATUM

 

09.45-10.30

Kybernetické útoky na logistické řetězce

doc. Ing. Václav Jirovský, CSc. - ČVUT v Praze Fakulta dopravní

 

10.30-10.50

Organizace přepravy s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci v Evropě a na sjednané pojistné smlouvy |

Martin Slečka, DiS - SATUM

 

10.50-11.20

Coffee Break

 

11.20-11.40

Postavení silničních dopravců v Evropě. Silniční balíček EU |

Ing. Vojtěch Hromíř, generální tajemník ČESMAD BOHEMIA

 

11.40-12.10

Podmínky omezené a neomezené odpovědnosti dopravce. Doporučení k uzavírání smluv

JUDr. Alice Kubová Bártková, M.E.S., advokát ve společnosti Rödl & Partner

 

12.15-12.35

Otázky bezpečnosti a zabezpečení v systému kontejnerových námořních přeprav - SOLAS, ISPS Code - a jejich průmět do místní praxe 

Ing. Petr Rožek, Ph.D., výkonný ředitel SSL ČR

 

12.35-12.45

Závěr konference

 

12.45-13.45

Oběd

 

Změna programu vyhrazena.

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies