• Den české logistiky 2020
    DEN ČESKÉ LOGISTIKY
    16.4.2020 | Konferenční centrum Ústavu molekulární genetiky AV ČR

Milan Loucký | ICT NETWORK NEWS

Akci s názvem Den české logistiky lze považovat za opravdu povedenou akci, která se konala 17. dubna 2018 v sympatických prostorech Muzea Škoda Auto v Mladé Boleslavi. V auditoriu bylo zcela plno a při přednáškách by bylo slyšet spadnout snad i špendlík. Tak byl program, připravený společností ReliantGroup zajímavý.

O to se postaral i skvělý moderátor Vlasta Korec, který nejprve přivítal všechny účastníky a poté k řečnickému pultíku pozval nejprve Václava Cempírka, prezidenta České logistické asociace. Ten zdůraznil, že o čtvrtý ročník této akce byl mimořádný zájem, což ostatně bylo vidět jak v předsálí, tak v samotném auditoriu i na balkónech po čas přednášek, kde návštěvníci pozorně naslouchali slovům všech přednášejících.

Václav Cempírek ve své řeči připomněl sté výročí vzniku Československé republiky, které připadá na letošní rok a zdůraznil i ne každému známé informace, například to, že právě v nově vzniklé republice tehdy 75 % průmyslového potenciálu připadalo právě na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska. Pak poděkoval společnosti Škoda Auto, že nabídla skvělé prostory ke konání konference a uvedl velmi zajímavé číslo, na území bývalé Československé republiky a později, až po rozdělení stáru na Českou republiku a Slovenskou republiku, bylo na tomto území vyrobeno celkem 23 664 120 automobilů, což je velká porce, kterou bylo třeba i logisticky obsloužit. O tom, že náš stát má velkou tradici ve strojírenské výrobě například svědčí i to, že v letech 1919–1946 bylo na území ČSR podáno celkem 63 500 patentů, z nichž 19 554 platilo ještě po skončení druhé světové války, v roce 1946. To svědčí o velkém umu naších předchůdců. Samotný koncern Škoda v roce 1946 vlastnil v roce 1946 na 1505 patentů, maximum z nich ale získal v roce 1937, kdy mu jich bylo uděleno celkem 400. Připomněl i to, že v době, kdy ještě všechny automobilky vyráběly bloky motoru z litiny, Škodovka dokázala vystříknout blok motoru tlakovým litím z hliníku, což na tehdejší dobu znamenalo obrovský progres.

Pozdrav návštěvníkům

Po jeho slovech následovala video zdravice Paola Bisogniho, prezidenta Evropské logické asociace, který popřál – mimo jiné – úspěch jednání Dni české logistiky.

Logistika určuje tempo výroby

Po něm pak vystoupil s jednou z nejhezčích přednášek pan Jiří Cee, který rozesmál publikum tím, že se prohlásil za právě dospělého, neboť letos oslavuje osmnáct let na pozici šéfa logistiky Škoda Auto a 40 let práce pro Škoda Auto. Ten si neodpustil zajímavou myšlenku: „Logistika bude určovat směr a podle toho, co budeme schopni dovézt, se bude montovat.“ Když se nad touto odvážnou myšlenou zamyslíme, zní to logicky, v době montáže just-in-time je logistika zcela nepřehlédnutelným oborem, na kterém závisí to, zda výrobní linka – a nejen v Mladé Boleslavi, ale ve většině závodů, kde se používá tento princip výroby – pojede naplno a bude možné splnit naplánované výrobní úkoly. Jako důkaz sdělil to, že konkrétně ve Škoda Auto se denně odbaví na dva tisíce kamionů a v této neuvěřitelně vypjaté situaci si navíc Škoda Auto troufá být i zelenou firmu – tuto myšlenku pak dále rozvinul Petr Ungerman, koordinátor logistické strategie a inovací značky Škoda Auto. Je velmi milé, že Jiří Cee nezapomněl na to, na co se v dnešní době velmi často zapomíná: na lidi, bez kterých si i v době nástupu Průmyslu 4.0 nedokáže představit plynulý průběh výroby: „Lidí je nedostatek a je jich málo – bez nich ale udržitelnost v logistice (což bylo mj. podtextem celé logistické konference, pozn. red.) není možná.“

Nedostatek lidí a mizerné infrastruktura je největší brzdou

Jiřího Cee pak u řečnického pultíku vystřídal Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu České republiky. I když na začátku sliboval, že jeho řeč bude dlouhá, přítomným v sále jeho projev uběhl jako voda, protože vše, co zde bylo řečeno, na sebe logicky navazovalo, i když s některými návrhy Radka Špicara se jednající v následně proběhnuvší panelové diskuzi její účastníci plně neztotožňovali, šlo například o deset tisíc Ukrajinců, kteří pomáhají českému průmyslu, a jejichž počet byl rozšířen na dvacet tisíc. Jak jednající konstatovali, ne vždy je totiž úroveň znalostí a umu takových pracovníků pro firmy přínosem.

Ale zpět k Radkovi Špicarovi. Svaz průmyslu za loňský rok viděl zhruba čtyřprocentní růst průmyslu, což je jedna z nejvyšších hodnot v celé Evropské unii, nejnižší nezaměstnanost v EU, pohybující se na úrovni 3–4 procent (Špicar připomněl, že například Španělsko má 50% nezaměstnanost u mladých lidí do 25 let) a komentoval i to, že tak nízká nezaměstnanost už představuje takové nasazení lidí, kdy skutečně nepracují jen ti, co pracovat opravdu nechtějí nebo nemohou. Poté konstatoval, že českému průmyslu chybí zhruba 200 tisíc kvalifikovaných lidí ve všech segmentech společnosti, a následně shrnul problémy, které český průmysl má, do několika bodů:

  • nedostatek lidí, kdy se ale stát svojí politikou snaží snížit tento nedobrý stav například již zmíněným a dále diskutovaným problémem zaměstnávání Ukrajinců u nás, kdy bylo zatím umístěno na deset tisíc lidí z Ukrajiny v českých podnicích, následovat bude druhá vlna dalších deseti tisíc lidí (kupodivu druhý den v rozhlase ale bylo diskutováno shodou okolností toto téma, že se tato akce v případě lékařů a zdravotních sester z Ukrajiny příliš neosvědčila, a že tento program ve zdravotnictví bude ukončen);
  • problémem je i systém duálního vzdělávání, který byl po revoluci násilně přetržen a nyní je velmi těžké se k němu vrátit – přesto se ale velmi osvědčila například iniciativa IQ Auto, kdy odborníci z praxe nastoupili do škol v roli pedagogů, aby mládeži předali poznatky z praxe, protože ve školách vlastně získávání praktických zkušeností neexistuje;
  • ostudou České republiky – jak sdělil Špicar, který mj. přišel na pozici v SP ČR právě za Škoda Auto – je infrastruktura, která je natolik zaostalá, že se jednání o ní při zahraničních cestách „bojí hovořit“; dopravní obslužnost klesá, ačkoli máme dostatek peněz, abychom ji mohli modernizovat, není ale páka na to, abychom v našem státě dokázali infrastrukturu účinně „postavit na nohy“ a při tom využít dostupných finančních zdrojů jak z rozpočtu, tak i ve formě dotací z EU;
  • byly zmíněny i další problémy kolem nástupu Průmyslu 4.0 a tak dále.

Přesto je Radek Špicar velkým optimistou a stále pevně věří, že průmysl bude i nadále držet ekonomiku České republiky.

Udržitelná a zelená logistika ve Škoda Auto

Zajímavá pak byla i přednáška Petra Ungermana, koordinátora logistické strategie a inovací v logistice značky Škoda Auto. Ten promluvil o novinkách i konkrétních postupech, používaných ve Škoda Auto především pro oblast „zelené logistiky“. S tím souvisí například používání velkoobjemových tahačů s návěsy, do kterých se více vejde, používání demontovatelných a složitelných palet, které je možné po použití k přepravě materiálu složit, a tak získat místo pro přepravu dalšího zboží v opačném směru. Dále upozornil i na možné praktické využití odpadů k balení zásilek, například použitím kartónů – jejich vhodnou úpravou v nařezávacích a „nařasovacích“ stojích je možné získat „vycpávky“ do krabic pro přepravu například disků k partnerům nebo zákazníků, jak bylo demonstrováno na ukázkovém videu. Nemalým přínosem pro „zelenou logistiku“ je použití tahačů na CNG a spousta dalších velmi zajímavých nápadů, se kterými se mohli návštěvníci v odpoledním bloku návštěvy výrobních procesů se zaměřením právě na logistiku seznámit. Zájem návštěvníků překvapil pořadatele i odpovědné pracovníky Škoda Auto, přesto se ale nápor zájemců podařilo díky skvělé organizaci lehce zvládnout.

Přímo z praxe a na konkrétní témata

Mnohými návštěvníky byla pak uvítána i další přednáška přímo z praxe, o kterou se postaral Milan Ludvík, výkonný ředitel ZETES Czech Republic. Myslím si, že její název Viditelnost a sledovatelnost dodavatelského řetězce pro včasné plnění objednávek a prevenci narušení výroby hopvoří sama za sebe.

Blok přednášek uzavřel Ivo Hykyš, Head of e-charging/e-mobility společnosti Siemens ČR, který přiblížil úkoly společnosti Siemens při rozvoji elektromobility nejen v oblasti osobní přepravy, ale i osobní přepravy na přání – tedy novinky v oblasti autobusů poháněných elektrickou energií nebo vozidel určených pro přepravu materiálu.

Pro většinu návštěvníků pak byla přínosná i následující panelová diskuze na téma: Logistika 4.0: Vize nebo realita? Té se účastnili Daniel Priban, TimoCOM; Jan Polter, Dachser Česká republika; Vojtěch Hromíř, Česmad Bohemia; Andrej Bednár, manažer týmu digitální továrny Škoda Auto; Jaroslav Ille, oddělení metodiky celního řízení GŘC ČR. Zde padlo hodně podnětných slov a bylo nastoleno mnoho odborných témat, které zcela jistě expertům v oblasti logistiky posloužily v jejich praktickém životě. Nepřísluší se mi, jak „neodborníkovi“ v této oblasti obsah i úroveň jakkoli komentovat, ale při rozhovorech s některými návštěvníky po jejím skončení ji hodnotili jako velmi přínosnou právě pro možnost využité některých témat a závěrů v praxi.

Udělení certifikátů a praktická prohlídka závodu Škoda Auto

Následně certifikáty ECBL za Českou logistickou asociaci předal Kamil Slavík, a pak se účastníci odebrali na oběd a poté i velmi očekávanou exkurzi do výrobních závodů Škoda Auto se zaměřením na logistiku a logistické procesy v této společnosti, kde byly k vidění na vlastní oči i některé ukázky z přenášky Petra Ungermana. Vysoce hodnotím úroveň této prohlídky i to, že na jednotlivých pracovištích byli k dispozici i zodpovědní lidé, kteří odpovídali na dotazy návštěvníků, samozřejmě bylo možné ptát se i Petra Ungermana na návaznost a provázanost některých logistických procesů, bez kterých by Škoda Auto nemohla dosahovat tak vysoké úrovně při výrobě automobilů a pokrýt stále rostoucí objem výroby.

Kdo přišel, nelitoval!

Celou akci osobně hodnotím opravdu velmi vysoko a myslím si, že pro návštěvníky měla svůj smysl. Přinesla pohled na logistiku z nadhledu, seznámila lidi se zajímavými a progresivními postupy a díky spoluúčasti Škoda Auto bylo možné dostat se až na dřeň na přednáškách před tím nastíněných procesů a vyzvědět přímo na místě potřebné informace. Ten, kdo se stihl registrovat na konferenci, určitě nelitoval – a ti, kteří se stihli registrovat i na kapacitně omezenou exkurzi, si zcela jistě odnesli spoustu nejen zajímavých zážitků, ale i potřebných a praktických informací.

Den české logistiky se určitě povedl.

 

ICT NETWORK NEWS byl mediálním partnerem této akce.

Milan Loucký

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies