• Vzdelavani
    Probouzíme potenciál vašich lidí

Aktivity spojené s odborným firemním vzděláváním a poradenstvím tvoří základ všech aktivit společnosti Reliant. To co je spojuje, je snaha našich lektorů, trenérů, konzultantů a koučů o optimální nastavení výkonnosti společností našich klientů, aktivizaci skrytých rezerv, motivaci pracovních týmů, efektivní nastavení procesů a dosažení konkurenční výhody prostřednictvím odborné kvalifikace zaměstnanců a orientace na dosažení stanovených cílů. Vzdělávání a poradenství v reálných firmách jsou klíčovými aktivitami společnosti a určují do značné míry obsah i formu ostatních produktů v rámci skupiny Reliant GROUP.


Ve specializovaných firemních kurzech předávají naši lektoři účastníkům nejnovější poznatky z oblasti obchodu, legislativy, dopravy, distribuce, informačních systémů a komerčních služeb. Součástí těchto vzdělávacích projektů je zpětná vazba vůči vrcholovému managementu jednotlivých klientů, kterému jsou předávány výsledky a doporučení vyplývající z jednotlivých kurzů a školení. Tyto projekty reagují na požadavky klienta a jsou tedy připravovány na míru.


Cílem těchto kurzů je:

  • Nalézání rezerv ve vlastní organizaci
  • Získání nejnovějších poznatků o trhu, technologiích a vývojových trendech
  • Osvojení si komunikačních dovedností

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisová značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

Nastavení cookies