• Vzdelavani
    Probouzíme potenciál vašich lidí
Cempirek

Doc. Ing. Václav Cempírek, PhD. | Lektor pro tematický celek: intralogistika – skladování, řízení zásob, manipulační technika, obalové materiály; vývoj jednotlivých druhů dopravy, kombinovaná přeprava, strategická partnerství – vzáje

Vzdělání:
19741978     Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině, fakulta provozu a ekonomiky železniční dopravy, studijní obor „Provoz a ekonomika železniční dopravy“
19881990    doplňkové pedagogické studium na ČVUT Praha,
19961999    doktorandské studium na Dopravní fakultě Jana Pernera v Pardubicích, studijní obor „Technologie a management v dopravě a telekomunikacích“
19981999    postgraduální studium na Evropském institutu pro postgraduální vzdělávání při TU Dresden, studijní obor „Evropské integrační studium vývoje v dopravě“
2002              habilitační docentské řízení v oboru „Technologie a management v dopravě a telekomunikacích“
2008              profesorské řízení v oboru „Technologie a management v dopravě a telekomunikacích“

Profesní a lektorské zkušenosti:
19731974     výpravčí vlaků v železniční stanici Zbraslavice, ČSD Provozní oddíl Praha
19781982     samostatný pracovník ekonomického oddělení pro odvětví lokomotivního hospodářství, Provozní oddíl ČSD v České Třebové
1982989     odborný učitel na Střední průmyslové škole železniční v České Třebové (pedagogické zaměření - ekonomické předměty a předměty zaměřené na železniční přepravu)
19901993     odborný učitel na Vyšší dopravní akademii (VDA) v České Třebové
19931996     zástupce ředitele pro vyšší studium na VDA v České Třebové
19952010     přednášková činnost oborové didaktiky pro doplňkové pedagogické studium na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice
19962007     docent na Univerzitě Pardubice, Dopravní fakultě Jana Pernera, katedře technologie a řízení dopravy
2008dosud   profesor na Univerzitě Pardubice, Dopravní fakultě Jana Pernera, katedře technologie a řízení dopravy
1997dosud   přednášková činnost v profesním vzdělávacím programu „Spediční expert“ při Institutu J.Pernera, o.p.s. Praha (odborné zaměření letecká spedice, skladování, intermodální přeprava, logistické technologie)
20002003     přednášková činnost na IMODS s.r.o., Praha (Institut mezinárodního obchodu, dopravy a spedice),
2001dosud   člen redakční rady časopisu Logistika, New Logistics
2002dosud   lektor u společnosti RELIANT s.r.o. (logistika, doprava)
2010dosud   člen Katedry technologie a řízení dopravy, poslanec

Šefcikova

Frederike Šefčíková | Lektor pro tematický celek: intenzivní odborná konverzace v NJ pro oblast obecných témat, obchodní němčiny a němčiny pro logistický a dopravní obor

Vzdělání:
Gymnázium a Obchodní akademie v Mariánských Lázních
Střední zemědělská škola LIBVERDA, Děčín
Západočeská univerzita – fakulta pedagogická, obor německý jazyk ve výuce
Certifikát na Goethe Institutu v Praze (C2)

Profesní zkušenosti:
20032005     CA CUP VITAL referentka cestovního ruchu
20052007     Villa Golfista osobní asistentka prezidenta svazu golfové federace PGA a překladatelka pro golfový resort v Lipsku (SRN)

20082010     ObalPro s.r.o. referentka zahraničního obchodu
20092011     CA CUP VITAL referentka cestovního ruchu a směnárenská činnost
2007dosud   soukromá překladatelská a tlumočnická činnost
2009dosud   REVIS konverzační hodiny
2011dosud   MOA a.s. referentka zahraničního obchodu

Další kvalifikace:   
2007dosud   překladatelská činnost pro společnosti GLOBAL TRANSLATION s.r.o., LOGGOS s.r.o., ADS s.r.o., REVIS, NVF TRANSLATE v.o.s., EDULAB s.r.o., LANGEO, JIP Jazykový institut Praha

20082012     tlumočnická činnost na obchodních jednáních, školeních, rekvalifikačních kurzech, odborných přednáškách, při natáčení reklam a předávání prestižních cen pro společnosti EMS PATVAG Švýcarsko, GARNIER, OLYMPUS, FALKENSTEINER, BARTHELLMESS, BABOR, německé televize ARD a WDR


Lektorské zkušenosti:
2009dosud   REVIS – lektorka NJ (obecná konverzace)
2011dosud   GRAMMER – lektorka NJ (konverzace, gramatika, obchodní NJ)
2011dosud   INOTECH – lektorka NJ (konverzace, gramatika, obchodní NJ)
2011–dosud   RELIANT – lektorka NJ (obecná konverzace, konverzace pro obor logistiky)
2012dosud   IGRO – lektorka NJ (konverzace, gramatika, obchodní NJ)
2014dosud   AUTONEUM lektor NJ (výuka německého jazyka začátečníci až pokročilí, konverzace, odborná terminologie)

Svejdova

Ing. Blanka Švejdová | Lektor pro tematický celek: ekonomické minimum pro nefinanční manažery (základní ekonomické pojmy, tvorba cen, kalkulace nákladů, leasing, daně, pojištění, platební nástroje atd.)

Vzdělání:
VŠE v Praze
auditorská zkouška (oprávnění č. 570)

Profesní zkušenosti:
19731991     účetní v resortu dopravy, metodik účetnictví na Federálním ministerstvu dopravy
1991dosud   auditorská činnost - převažuje audit obchodních společností se zaměřením na výrobu, obchod, dopravu a dále audit příspěvkových organizací, lektorská činnost

Lektorské zkušenosti:
1994–dosud   RELIANT s.r.o. – externí lektor v otevřených a rekvalifikačních kurzech

Vlcik

Ing. František Vlčík | Lektor pro tematický celek: manažerské dovednosti – soft skills, prodejní dovednosti, prezentační dovednosti, zvyšování efektivity prodejních dovedností obchodních zástupců, prodej po telefonu (telem

Vzdělání:
Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta
obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická
obor: Podniková ekonomika a management

Profesní zkušenosti:
2000               Bellcom s.r.o. servis a instalace softwaru i hardwaru, prodej a poradenství
20002001     BNW Mnichov, SRN – technik svařovacího procesu
20022004     DOOR Training CR & SR, s.r.o. – trenér a KeyAccountManager.
Trenérská činnost: prodejní dovednosti, komunikace, outdoor, týmová práce, obchodně manažerské simulace a další měkké dovednosti
Obchodní činnost: akvizice nových klientů, organizace otevřených kurzů, administrace vzdělávacích akcí, péče o stávající a klíčové klienty společnosti
20032010     Alima a.s., Nestlé Česko s.r.o., Nestlé Slovensko s.r.o., Komerční banka a.s., Sara Lee (DouweEgberts CR), Peugeot CR, Peugeot SK, NayElektrodomy SK – realizace projektů ke zvyšování efektivity prodejních aktivit obchodních zástupců   
20042011     DOOR International – regionální zastoupení ČR a SR - ManagingDirector, Sales Director, Trenér, Kouč
Realizace tréninků převážně prodejních a manažerských dovedností pro klíčové zákazníky společnosti v ČR a SR
Vytvoření a realizace obchodní strategie společnosti pro 2 pobočky (ČR a SR)
Vedení skupiny 7 obchodních zástupců v ČR a SR
20082010     Wolf & Mouse, s.r.o. spolumajitel, jednatel   
Spolupráce s několika vzdělávacími a poradenskými společnostmi na realizacích projektů spojených s řízením a rozvojem prodeje
20112012     ING Životní Pojišťovna ČR, NV - trainingmanager
Vytváření metodik a realizace rozvojových programů pro cca 1000 finančních poradců a managerů
Vedení týmu 10 metodiků, trenérů
Managerská, prodejní, soft a hard skills, produktová školení, on-line školení
2009 – dosud   TTI SUCCESSINSIGHTS - majitel, jednatel
Získání licence psychodiagnostického nástroje pro ČR a SR
Získání certifikátů 3. úrovně
Prodej a realizace projektů s využitím tohoto nástroje
2010dosud   realizace seminářů a kurzů prodejních a manažerských dovedností pro následující společnosti: Colgate-Palmolive, Mondi Packaging, Česká Rafinérská, Pražská Plynárenská, Microsoft, Philip Morris, Moravskoslezské Cukrovary, Top Trans, Sieza, Plzeňský Prazdroj,Slovak Telecom, TNS SK, Opel, Unilever, iStyle, ASPI, Unicredit Leasing, Kaufland, Nutricia, Sony, Electroworld  apod.

Další kvalifikace:
2011     4 Disciplíny Realizace – Franklin Covey – Praha
2009     SuccessInsights – psychodiagnostika – certifikovaný partner pro ČR a SR, Budapešť
2008     Akreditovaný Profesionální Kouč, Praha
2007     InsideOutLeadership – certifikace, DOOR International, Tel Aviv
2006     Renault Academy in PER4 (Plan Excellence Renault), Renault France, Praha
2005     Account Management – certifikace, DOOR International, Praha
2004     Leadership Management DOOR International, Ljubljana
2002     CRM (CustomerRelationship Management), AmericanChamberofCommerce, Praha
2002     Consultative Sales Process – certifikace, DOOR TrainingCentralEurope, Budapešť
2002     DouweEgberts Piazzad´OroLaunch - DOOR International, Utrecht
2002     B2B Sales – certifikace DOOR TrainingCentralEurope, Praha
2002     Consultative Sales Process DOOR Training CR & SR, Praha

Koutnikova

Ing. Martina Koutníková | Lektor pro tematický celek: manažerské dovednosti, komunikace se zákazníkem, marketing a marketingové strategie, propagace

Vzdělání:
VŠE v Praze, obor vědecko-technické informace
Kurz vzdělávání vrcholových manažerů včetně zkoušky (1997-1998)
Rekvalifikační kurz Public Relations včetně zkoušky (1999)
Marketing CIMA A (1999)
Marketing CIMA B (2000)
Kurz Euromanažer včetně zkoušky a certifikátu (2003-2004)
Time-management (2005)
Dlouhodobý vzdělávací kurs soft skills pro klíčové zaměstnance (2006-2007)
Finance pro nefinanční manažery, Mediální trénink, Uzavírání smluv, Zákon o zadávání veřejných zakázek (2008)
Brand management, Rétorika, Zahájení kurzu Marketing
CIMA C, diplomovaný marketér uznávaný ve všech zemích EU

Profesní zkušenosti:
19881997     Centrum informační technologie, o.z
19972003     Datové informační služby, o.z. – vedoucí oddělení obchodu, marketingu a propagace DATIS
20032005     Ústav podnikového vzdělávání ČD vedoucí oddělení obchodu a marketingu
20052006     ČSA a.s. Cargo Sales and Marketing Manager
20062010     ČD Telematika a.s. ředitelka marketingu a business development

Lektorské zkušenosti:
20032005     Ústav podnikového vzdělávání ČD
20062010     Externí lektor v kurzech pořádaných ČD
2008dosud   RELIANT s.r.o. – externí lektor

Rumler1

Ing. Miroslav Rumler | Lektor pro tematický celek: interní audit a procesní analýza, logistika – Supply Chain Management, interní auditor ISO

Vzdělání:
Vysoká škola ekonomická v Praze Katedra zahraničního obchodu  
State University of Illinois atChampaign/Urbana, USA

Profesní zkušenosti:
19891990     CentralEurope Trust, London, pobočka Praha vedoucí konzultant
1992               The Limited DistributionServices, Columbus, OH, USA konzultant
19921994     MaccorpHoldings Limited, London, pobočka Praha oblastní manažer
1994dosud   RELIANT s.r.o. – partner a lektor

Lektorské zkušenosti:
1992               The Limited DistributionServices, Columbus
19932001     VŠDS Žilina/Žilinská univerzita
19931995     VŠE Praha
1994dosud   RELIANT s.r.o.

rumler

Ing. Miroslav Rumler, CSc. | Lektor pro tematický celek: logistické procesy, logistická partnerství, Supply Chain Management, komunikace, marketing

Vzdělání:
Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta obchodní  
Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta řízení (titul CSc.)

Profesní zkušenosti:
19621966     Obalový ústav Praha referent  marketingu
19661970     Vysoká škola ekonomická, fakulta řízení Odborný asistent
19701990     Ústřední dopravní institut vedoucí pedagogického odboru
19901993     Herzog&Partner GmbH ředitel
1993dosud   RELIANT s.r.o ředitel

Lektorské zkušenosti:
19661970     Vysoká škola ekonomická, katedra sociologie a psychologie
19701990     Ústřední dopravní institut, problematika řízení a lidských zdrojů
1994–dosud   lektor RELIANT s.r.o.

Zverina

Ing. Václav Zvěřina | Lektor pro tematický celek: silniční doprava, dohoda ADR, AETR, ATP, silniční zákon, přepravní doklady a obaly, přeprava a klasifikace odpadů

Vzdělání:
Vysoká škola dopravy a spojů v Žilině

Profesní zkušenosti:
19821990     Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia
19901993     ČSAD Hradec Králové
19931994     Státní správa
19941995     ÚSPED – doprava, spedice
1995dosud   OSVČ – poradenství v oblasti silniční dopravy
1996dosud   Bezpečnostní poradce pro přepravy nebezpečných věcí

Lektorské zkušenosti:
19901993     Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia   
19931995     ČSAD Hradec Králové
1997dosud   RELIANT s.r.o.
19992002     Dopravní fakulta Jana Pernera

Jirovec

Mgr. Jan Jírovec | Lektor pro tematický celek: základy práva v logistické praxi; dodací podmínky; Icoterms; mezinárodní smlouvy v obchodním styku; dopad mezinárodního práva na dopravu

Vzdělání:
Právnická fakulta University Karlovy

Lektorské zkušenosti:
Reliant s.r.o. od 2000

laipold

Mgr. Martin Laipold | Lektor pro tematický celek: právní normy v dopravě, logistice a spedici; výuka a výcvik odborné způsobilosti řidičů podle zákona č. 247/2000 Sb., přepravní a zasílatelská smlouva, Úmluva CMR, Obchodn

Vzdělání:
Právnická fakulta Karlovy Univerzity

Profesní zkušenosti:
2000 zaměstnanec kanceláře JUDr.Václava Roubala, REGULA, Praha
2002 zakládající člen občanského sdružení Česká společnost pro dopravní právo (komentář k Úmluvě CMR vydaný ve sborníku Poradce 2002)
2003 REGULA – JUDr. Václav ROUBAL, spol. s r.o., Praha – jednatel společnosti, spolupráce na druhém vydání publikace Přepravní smlouva v mezinárodní silniční dopravě nákladů vydané sdružením ČESMAD Bohemia
2007 samostatný advokát

Lektorské zkušenosti:
2001–dosud   lektor v oboru dopravního práva pro společnosti zabývající se mezinárodní dopravou
2002–dosud   ČESMAD Bohemia – semináře v oboru dopravního práva
2004–dosud   RELIANT – externí lektor

Blahankova

PhDr. Milena Blaháková | Lektor pro tematický celek: psychologické aspekty řídicí činnosti; personální řízení, motivace pracovníků; vyjednávání; obchodní dovednosti; asertivita; komunikační dovednosti

Vzdělání:

Filosofická fakulta Univerzity Karlovy a Masarykovy Univerzity obor psychologie

Profesní zkušenosti:
1971–1990     Ústřední dopravní institut Praha – pracovník katedry psychologie a sociologie, personální práce
19911993     České dráhy poradce generálního ředitele pro personalistiku
19941996     Železniční zdravotnictví náměstkyně ředitele
1997               Železniční zdravotní pojišťovna  vedoucí oddělení marketingu
1998–dosud   ING ŽP pojišťovací a investiční zprostředkovatel, HR senior konzultant, HR senior trenér
1998dosud   RELIANT lektorka

Lektorské zkušenosti:
19711990     lektor vzdělávání dospělých Ústřední dopravní institut Praha, obor psychologie
1989dosud   lektor vzdělávání dospělých v oboru psychologie, manažerských dovedností
1998dosud   externí lektor RELIANT, obor psychologie a manažerské dovednosti
20002005     trenér produktových a obchodních dovedností v ING ŽP
20052006     externí lektor VŠE Praha, katedra bankovnictví a Pojišťovnictví
2005dosud   HR senior trenér v oboru manažerských a obchodních dovedností v ING ŽP
2008dosud   externí lektor VŠ CEVRO Institut, obor psychologie a manažerské dovednosti

Cerny

RNDr. Josef Černý | Lektor pro tematický celek: vývojové trendy v IT, informační toky v organizačních strukturách podniku, přenos informací v logistických řetězcích, informační logistické systémy, systémy optimalizace s

Vzdělání:
MFF UK Matematické zabezpečení výpočetní techniky

Profesní zkušenosti:
19781993     Ústav výpočtové techniky ČVUT – odborný pracovník specialista
19932000     ICOS Praha, s. r. o. jednatel
2001                Softwarové aplikace a systémy, s. r. o. – vedoucí projektů (např.  Výrobní a skladový informační systém Svoboda)
2001dosud   ICZ a.s. – vedoucí oddělení pro logistiku a výrobu

Lektorské zkušenosti:
19801995     Gymnázium Nad Alejí Praha učitel programování (částečný úvazek)
2005dosud   Gradua-Cegos Praha lektor kurzů zaměřených na skladování, logistiku a výrobu
2005dosud   RELIANT  lektor kurzů zaměřených na informační technologie v logistice

Reliant s.r.o.

U Habrovky 1562/11 A

140 00 Praha 4

IČ: 49702726

DIČ: CZ49702726

Kontaktujte nás

e-mail: info@reliant.eu

tel: +420 241 44 28 21

Sledujte nás

Spisovná značka

C 22288 vedená u Městského soudu v Praze

Odkaz na PDF výpis z OR

 

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.